Niet bij elke banktransactie hoeft de opdracht gegeven te worden door de debiteur, in sommige gevallen kan een banktransactie opdracht gegeven worden door de crediteur.
Wanneer een debiteur opdracht geeft tot de banktransactie dan spreekt men over een automatische incasso.
Men kan deze opdracht tot machtiging op twee manieren afgeven, dit mag telefonisch of schriftelijk.
Veelal kiest men voor de schriftelijke wijze, dit omdat het op deze wijze makkelijker aantoonbaar is dat de machtiging tot incasso is afgegeven.
Een crediteur is in alle gevallen de begunstigde van het geld, het is hierdoor enigszins uniek te noemen dat een banktransactie tot incasseren gegeven kan worden door de crediteur zelf.
Om dit systeem veilig en gemakkelijk te blijven hanteren hebben de banken en de overheid zeer strenge regels voor deze wijze van incasseren van het geld bedrag opgesteld.
Men kiest veelal voor het toekennen van een machtiging tot automatische incasso voor het gemak, vaak gaat het hierbij dan ook om meerdere bijvoorbeeld maandelijkse afschrijvingen.

Een debiteur dient eerst een zogenoemde machtiging af te geven aan de crediteur voordat men de automatische incasso ingang mag zetten.
Toch is het niet onmogelijk om als crediteur een automatische incasso ingang te zetten zonder dat men een machtiging heeft afgegeven.
Het gehanteerde automatische Incassosysteem is mede hierdoor enigszins fraude gevoelig te noemen.
Wanneer er een vermoeden van onrechtmatige incasso bestaat zal de bank waarmee de crediteur zaken doet een bewijs van machtiging  opvragen bij de crediteur.
Als het bewijs van de machtiging tot automatische incasso niet in orde blijkt te zijn zal de verantwoordelijke bank de automatische incasso volledig ongedaan maken.

Bedrijven en automatische Incasso

In Nederland is het enkel en alleen mogelijk om als bedrijf zijnde een automatische incasso opdracht te geven bij de bank.
Een particulier kan dus nooit doormiddel van een automatische incasso geld van je rekening halen.
Toch is het ook niet voor elke onderneming mogelijk in geld te incasseren doormiddel van automatische incasso.
Banken stellen vaak hoge eisen aan bedrijven waaraan zij dienen te voldoen, voordat de banken de bedrijven toestemming en toegang verlenen tot het automatische incasso systeem.
Vaak stellen banken bijvoorbeeld de eis aan een onderneming dat deze een nader vast te stellen aantal jaren bestaat en actief is bij de desbetreffende bank
Banken sluiten soms ook in het algemeen hele groepen uit, zo doen sommige banken geen automatische incasso zaken voor Erotiek gerelateerde ondernemingen of ondernemingen met bijvoorbeeld een LTD als rechtsvorm.

Storneren

Soms kan het voorkomen dat er van je rekening een bedrag is afgeschreven waar je het niet mee eens bent.
Het is dan mogelijk wanneer het hier om een automatische incasso is gegaan dit volledige bedrag terug te laten boeken.
Wanneer men dit bedrag dat via de automatische incasso is geïncasseerd wilt terugboeken dan spreekt men over storneren.
Vaak boekt een bank na een aanvraag tot storneren het bedrag binnen drie werkdagen terug op de rekening van de aanvrager.
Hoelang je een verzoek kan indienen tot storneren van het bedrag is afhankelijk van het soort incasso, hierdoor is het storneren ook niet altijd mogelijk.

Doorlopende machtigingen door particulieren getekend geven het recht om de particulier 8 weken na afschrijven een verzoek tot storneren in te dienen om het geld van de onterechte incasso terug te krijgen.
Bedrijven, stichtingen en verenigingen hebben echter maar 5 werkdagen de tijd, hierna vervalt hun recht van terugboeking van de automatische incasso.

Wanneer men een machtiging heeft afgegeven voor een kansspel of loterij is er in geen enkel geval de mogelijkheid om de automatische incasso terug te draaien, dit is ook het geval bij een machtiging tot eenmalige incasso.

Echter heeft men ook op al deze regels weer een uitzondering bedacht, wanneer men daadwerkelijk kan aantonen dat hier sprake is van een onterechte automatische incasso dan heeft men het recht om tot 13 maanden later het volledige bedrag terug te krijgen.

Einde Automatische Incasso, Euro-incasso

In 2014 is het product “Automatische incasso” deels verdwenen omdat men overgaat op een Europees systeem.
De nieuwe benaming voor de Automatische Incasso zal zijn Euro-Incasso.
Euro-Incasso kent een groot aantal voordelen ten opzichte van het huidige nationale automatische incasso.
Zo kan men onder meer automatisch bedragen incasseren in heel Europa i.p.v. het feit dat dit per land nationaal geregeld en afgegrensd is.
Men noemt deze landen die mee doen aan de Europese automatische incasso ook wel de SEPA landen.
Omdat het hierdoor gemakkelijker zal worden om een automatische incasso in een ander Europeesland te doen heeft men gekozen om de termijnen van storneren vanaf dat moment ook te verlengen.
Men verwacht namelijk door deze regeling wel een kleine toename aan foutieve afboekingen doormiddel van automatische incasso.

Andere betaalmogelijkheden

Automatische incasso is lange tijd één van de populairste betaalmogelijkheden voor particulieren geweest.
Dit kwam voort uit het feit dat de particulier eigenlijk geen enkel omkijken meer had naar zijn administratie en de bedragen automatisch van zijn of haar rekeningen werden geschreven.
Toch is dit ook direct de reden waarom de populariteit van automatische incasso weer op zijn retour is.
Vandaag de dag wilt men namelijk graag zelf de regie over zijn of haar betalingen voeren en steeds meer mensen kiezen hierdoor om het overzicht in hun administratie te bewaren voor een handmatige betaling.
Automatische incasso is vooral populair voor het laten afschrijven door bijvoorbeeld energiemaatschappijen en overheidsinstanties.
Uit onderzoek is gebleken dat men de bovengenoemde instanties het meest vertrouwd om een automatische incasso te laten uitvoeren, veelal controleert men bij het afschrijven van één van deze instanties niet eens het afgeschreven bedrag.
Online bedrijven zoals een webshop hebben vandaag de dag vaak al gekozen om de optie van automatische incasso niet langer aan te bieden, deze manier van betalen is voor veel webshops namelijk al lange tijd achterhaald en kost hierdoor gemiddeld meer geld door de administratieve zaken.
Automatische incasso is bij veel webshops ondertussen al lang en breed ingehaald door de populariteit van Ideal, hiermee heeft de webshop eigenaar ook direct de beschikking over het geld voordat men over gaat tot levering.