Sinds enige tijd zien we regelmatig artikelen in de media verschijnen over Bitcoin, Cryptocurrency en andere Blockchain technieken. Is dit een voorbijgaande hype of is het iets blijvends? Vooral Banken staan te dringen om te bewijzen dat ze heel modern zijn en met hun tijd meegaan door taskforces te formeren die zich met blockchain techniek moeten gaan bezighouden. Zoals je waarschijnlijk weet is Bitcoin sinds 2009 een digitale valuta die wereldwijd nu door ongeveer 8 miljoen mensen gebruikt wordt. Er kan in verschillende restaurants, winkels en webshops mee betaald worden en je kunt (internationale) transacties doen naar andere Bitcoin gebruikers zonder dat het veel kost en zonder dat er een bank aan te pas komt. Er zijn nu ongeveer 16 miljoen Bitcoins in omloop met een gezamenlijke waarde van 12 miljard Euro. Bitcoin is dus geen te bagatelliseren gegeven. Maar niet tegenstaande dat is Bitcoin nog steeds de kinderschoen niet ontgroeit. De zogenaamde Bitcoin portemonnee software blinkt niet uit in gebruikersvriendelijkheid en het geheel heeft een nerd uitstraling. De besluitvorming rond nieuwe ideeen komen maar zeer traag tot stand en de ontwikkeling staat eigenlijk stil. Daarnaast zitten er in het Bitcoin protocol verschillende zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Zo is het aantal transacties wat per seconde verwerkt kan worden veel te laag om een wereldmunt te kunnen worden en ook de transactie snelheid is veel te traag om effectief in winkels gebruikt te kunnen worden. Soms moet er een uur gewacht worden voordat de transactie volledig is uitgevoerd.

Wat moeten gewone burgers nu hiermee? Is blockchain-techniek van belang voor de gemiddelde Nederlander?

Het genuanceerde antwoord op deze vraag luidt, Ja en nee. Ja, omdat het een vernieuwende techniek is die grote veranderingen in de financiële wereld zou kunnen bewerkstelligen. Nee omdat het voor de gemiddelde mens niet uitmaakt wat de techniek is achter een bepaald fenomeen als hij/zij het maar gemakkelijk kan gebruiken.

Gulden

Met dit genuanceerde antwoord in het achterhoofd is een aantal mensen in 2014 een nieuwe variant van Bitcoin begonnen en die hebben ze Gulden genoemd. Doelstelling was om de werking van Gulden zeer toegankelijk te maken voor de gemiddelde gebruiker en daarbij moet ook het gebruik zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige belevingswereld van de gemiddelde gebruiker. De aansluiting c.q. uitwisselbaarheid van Gulden met Bitcoin en, meer nog, met Euro dient zeer eenvoudig te zijn. Gulden verenigt dus de voordelen van de Bitcoin techniek met het gebruikersgemak van de Euro wereld en verbeterd de ontwerpfoutjes in bitcoin.

Hiervoor is software gemaakt die dienst doet als portemonnee. Niet alleen voor een normale PC, maar ook voor smartphone’s. Hierdoor heeft de gebruiker dus altijd zijn elektronische portemonnee bij zich en kan hij overal betalingen verrichten. Met deze mobiele apps is het mogelijk om Gulden-Gulden transacties te verrichten maar ook Gulden-Bitcoin en Gulden-Euro transacties.

De blockchain techniek.

De basis van Gulden is uiteraard het revolutionaire Blockchain protocol. Maar wat is dat precies? Het voert te ver om de werking hiervan helemaal uit te leggen maar een simpele uitleg is: Alle transacties die met Guldens worden uitgevoerd worden bijgehouden in een elektronische grootboek (de blockchain). Alle gebruikers van een Gulden portemonnee maken via de portemonneesoftware contact met het Gulden netwerk en vormen op deze manier knooppunten in een groot netwerk een zogeheten peer-to-peer netwerk, zij verwerken de transacties en maken gebruik van cryptografie om de nodige beveiliging te faciliteren. Alle aangesloten computers op dit netwerk hebben een kopie van dit grootboek in zich waardoor het praktisch onmogelijk wordt om frauduleuze handelingen te verrichten met de data in het grootboek omdat de de inhoud van de meerderheid van de grootboeken leidend is. Hierdoor kan iedereen de inhoud van het grootboek vertrouwen en is het niet meer nodig om een derde onafhankelijk partij (lees: de banken) in een transactie te betrekken. Zo kunnen Guldens alleen worden uitgegeven door de eigenaar en kunnen ook niet meer dan één keer door dezelfde eigenaar worden uitgegeven. De blockchain technologie van Gulden en het ontbreken van centrale administratie maakt het praktisch onmogelijk voor een overheid, of ieder ander, om de waarde van Gulden te manipuleren of meer inflatie te induceren dan er van tevoren is vastgelegd.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er ongeveer 40000 Gulden gebruikers en zijn er 330miloen Guldens in omloop met een totale waarde van 15 miljoen Euro. Gulden is continue in ontwikkeling en de software kan nog op een heleboel punten verbeterd worden. Daar werkt het ontwikkelingsteam van Gulden continu aan. Binnen de community is er via Fundraising voldoende kapitaal opgehaald om de komende ontwikkelingen te kunnen betalen.

Op het ogenblik is de waarde van Gulden nog zeer volatiel. En varieert de koers per dag. Dat zal gelijkmatiger worden als er meer mensen Gulden gaan gebruiken. Tevens zal de waarde toenemen omdat de hoeveelheid Guldens beperkt is en als meer mensen ze willen hebben zal dat door vraag en aanbod in een hogere prijs resulteren. Maar hoe je de Gulden ook gebruiken wil: om te betalen te sparen en/of beleggen het blijft risicovol met deze nieuwe techniek. Je weet niet wat de toekomst zal brengen dus het advies is: alleen investeren wat je kunt missen.

Wit wassen

Eerst werd gedacht dat de blockchaintecnhniek ervoor zorgde dat hiermee de eigendom en overdracht van waarde anoniem was. Maar het is inmiddels vastgesteld dat mensen die cryptogeld gebruiken voor criminele activiteiten eenvoudig te traceren zijn. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van California te San Diego. Vaak is de identiteit van gebruikers eenvoudig te achterhalen en is geld witwassen met de digitale valuta niet zo eenvoudig als met contant geld zoals Dollars of Euro’s mogelijk is.

Links

https://gulden.com – De website van Gulden

https://www.guldenrate.com/ – De waarde van Gulden

https://gulden.help/ – De meest gestelde vragen

https://developer.gulden.com/roadmap/ – De plannen

 

Auteur: Aat de Kwaasteniet