Als u of uw partner 65 jaar of ouder is, kan het vervallen van de oudertoeslag in 2016 nadelige gevolgen voor u hebben. Deze regeling gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Dit resulteert in het feit dat u mogelijk meer belasting moet betalen. Daarnaast is het ook belangrijk om andere zaken in de gaten te houden als zorgtoeslag of huurtoeslag. Door de nieuwe regeling kan het zijn dat u hier niet langer recht op heeft.

De ouderentoeslag houdt kortweg in dat mensen die de AOW grens hebben bereikt, een voordeel kennen op het heffingsvrij vermogen. Dit kan namelijk worden verhoogd wanneer in aanmerking komt voor de gestelde voordelen. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde

De ouderentoeslag houdt in dat ouderen momenteel een belastingvoordeel kennen in box 1 en box 3 van het belastingstelsel. Box 1 staat in dit geval voor het belastbaar inkomen uit werk en woning. Box 3 gaat over het vermogen dat u heeft uit spaargeld en beleggingen. Denk hierbij aan opgespaard vermogen waarover u rente ontvangt, een tweede woning of dividend op aandelen.

Gevolgen heffingsvermogen

Moment kunnen ouderen een toeslag ontvangen over het inkomen dat maximaal €20.074 bedraagt. Dit resulteert in het volgende:

  • Wanneer uw inkomen uit werk en woning €0 tot 14.430 bedraagt, wordt uw heffingvrij vermogen verhoogd tot €28.236.
  • Wanneer uw inkomen uit werk en woning €14.431 tot €20.074 bedraagt, wordt uw heffingvrij vermogen verhoogd tot €14.118
  • U komt daarbij alleen in aanmerking voor deze regeling mits u vermogen niet hoger is dan: €282.226, of bij fiscaal partnerschap niet hoger is dan: €564.452

U betaalt op dat moment geen belasting over uw vermogen tot de gestelde bedragen. Wanneer u een fiscale partner hebt (u bent getrouwd, of er is een ander ingeschreven op uw woonadres), dan geldt de regeling voor u beiden. Mits uw fiscale partner ook aan de voorwaarden doet om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag.

Wat zal gebeuren bij het vervallen van deze regeling in 2016, is dat u dus geen verhoging krijgt van het heffingsvrij vermogen. Dit staat overigens los van het standaard heffingsvrij vermogen dat opgaat voor iedereen.

Bijvoorbeeld: Stel dat uw inkomen €10.000 bedraagt, en dat van uw fiscale partner €12.000. Verder hebt u een gezamenlijk vermogen van €140.000.

U hebt in 2015 nog recht op een verhoging van het heffing vrij vermogen van €28.236. Het inkomen van u en uw fiscale partner ligt immers onder de €14.430. Tweemaal €28.236 komt neer op een vrijstelling van €56.472. Daarbij hebt u beiden een standaard heffingsvrij vermogen van €21.330. Als u deze bedragen bij elkaar optelt, komt dit neer op €42.660. Dit zorgt ervoor dat u in totaal een heffingsvrij vermogen kent van: (€42.660 + €56.472 =) €99.132

Over uw vermogen van €140.000 mag u dus een vrijstelling krijgen van €99.132. Over het overige bedrag moet u dus belasting betalen, aangezien u inkomen uit vermogen heeft. Dit is in totaal: €50.868. Hierover betaalt u 1,2% belasting. €610,42

Dit voordeel vervalt echter per 1 januari 2016. In dat geval krijgt u dus geen verhoging meer van het heffingsvrij vermogen. Als wij uitgaan van hetzelfde voorbeeld, gaat dat er in 2016 uitzien als volgt:

Uw gezamenlijke vermogen bedraagt €140.000. De verhoging van het heffingsvrij vermogen vervalt, dus hebt u alleen nog recht op het standaard heffingsvrij vermogen: €21.330. Aangezien u een fiscale partner hebt, komt dit neer op een totaal van €42.660.

Wanneer u dit aftrekt van uw vermogen (€140.000 – €21.330) komt dit neer op een bedrag van €118.670. Daarover betaalt u dan 1,2% wat neerkomt op een bedrag van €1424,04. U betaalt dus gezamenlijk €813,62 meer aan belasting.

Wat gebeurt er met toeslagen?

De nieuwe regeling kan ook eventueel gevolgen hebben voor uw toeslagen. Denk hierbij dus aan huur- en zorgtoeslagen. Omdat u door het vervallen van de vrijstelling meer verzamelinkomen hebt, hebt u eventueel recht op minder toeslag. In het geval van de huurtoeslag, kan dit in het ergste geval zelfs volledig vervallen. Dit komt door het principe dat hoe hoger uw verzamelinkomen is, de minder recht u hebt op eventuele steun.

De reden voor het vervallen van de regeling, is dat de overheid het voordeel voor iedereen in Nederland gelijk wil trekken. Dit betekent dus dat het speciale voordeel dat ouderen hebben vervalt. U moet er dus op letten of er voor u iets verandert. Het kan namelijk zo zijn dat u bepaalde toeslagen moet stopzetten, omdat u er na 1 januari 2016 niet langer recht op heeft.