Vandaag (16-12-2016) meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de onderwijskosten in 2015 met 2,7% zijn gestegen ten opzichte van het jaar 2014. Het aantal leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs daalde in 2015, maar de kosten stegen. Hierdoor namen de uitgaven per leerling in 2015 flink toe.

totale-uitgaven-onderwijs

Uit het onderzoek blijkt dat vooral ouders van leerlingen in het MBO dieper in de buidel moeten tasten. Ouders van leerlingen in het MBO gaven gemiddeld 1034 euro uit aan hun kind. Dat bedrag ligt stukken hoger dan het bedrag wat ouders in het basis- of voortgezet onderwijs moeten betalen.

De ouders zijn gemiddeld 532 euro kwijt aan lesgeld, terwijl ze zo’n 711 euro kwijt waren aan boeken, materialen en gereedschappen. 33% van de 532 euro werd echter vergoed door de overheid, waardoor het totaalbedrag (aan eigen bijdrage) uitkwam op zo’n 1034 euro per collegejaar.

Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs beginnen steeds vaker te lenen. Studenten lenen steeds vaker bij DUO en komen in veel gevallen niet rond met hun studiefinanciering.

Onderwijsuitgaven groeien harder dan het BBP

De onderwijsuitgaven groeiden in de periode van 2000 tot 2015 sterker dan de economie. De BBP is een goede maatstaf om de stijging van de onderwijskosten te vergelijken.

Voortgezet onderwijs

De kosten voor een kind in het voortgezet onderwijs liggen stukken lager dan het middelbaar onderwijs. Dat heeft vooral te maken met het feit dat boeken in het voortgezet onderwijs vaak gratis beschikbaar zijn. Ouders moesten vooral betalen voor huiswerkbegeleiding, vervoer naar school en de eigen bijdrage voor excursies.

Het basisonderwijs

Ouders van kinderen in het basisonderwijs zijn veel minder kwijt, omdat de overheid voor het grootste gedeelte de kosten op zich neemt. 62 euro was het gemiddelde bedrag dat moest worden neergeteld aan eventuele ouderbijdrage en schoolreisjes.

42 miljard euro is het bedrag dat is uitgegeven in 2015 aan onderwijs. Een stijging van 2,7% ten opzichte van het jaar 2014. De overheid heeft het overgrote deel van de kosten vergoed, maar de bijdrage van de student of ouder is óók gestegen.