In Nederland hebben veel mensen moeite met het kiezen van de juiste zorgverzekeringspolis. Volgens onderzoek van het NPCF komt dat zelfs neer op één van de vijf Nederlanders. Deze groep heeft moeite met het vinden van een polis die hun behoeften adequaat dekt.

De NPCF, een patiëntenfederatie, deed onderzoek onder tienduizend mensen. Uit de resultaten bleek dat vijfhonderd mensen denkt een foute keuze gemaakt te hebben wat betreft de zorgpolis. Dat resulteert in extra kosten, aangezien hun zorg niet wordt vergoed door de verzekering. Ook kunnen zij vaak geen zorg afnemen bij de zorgverlener naar keuze.

Vanuit het NPCF wordt dit verweten aan het feit dat er veel onduidelijkheid heerst. Directrice Diana Veldman pleit voor meer duidelijkheid: “Wat wij ondervonden is dat een verkeerde afweging de consument veel geld kan kosten. Dan krijgen ze kosten die ze niet hebben zien aankomen. Of bezoeken ze geen zorgverlener, omdat ze het zich niet kunnen veroorloven. De keuze rondom zorgpolissen moet vergemakkelijkt worden”, aldus de directrice op de thuispagina van de patiëntenfederatie.

Betere polis keuze

Voor de patiënt is het dus lonend om een duidelijk beeld te krijgen van de opties, alvorens een polis af te sluiten. Het NPCF wil daarom met een onafhankelijke Keuzegids komen om mensen op weg te helpen. Daarbij stijgt ook jaarlijks de verplichte eigen bijdrage. Als consument is het daarom ook goed om na te gaan welke middelen wel vergoed worden door de verzekeraar, en welke buiten de vergoeding vallen.

In de aankomende maand is het de bedoeling dat het NPCF gaat samenwerken met de Consumentenbond om de Keuzegids te verwezenlijken. Zij zullen opzoek gaan naar wat de consument wil weten van een zorgverzekeraar om een goede afweging te kunnen maken bij hun keuze.