Een brandverzekering is een verzekering die je huis of bedrijf verzekerd tegen de gevolgen van onder andere brand. Tegenwoordig noemt men dit ook wel een woonverzekering of een verzekering voor wonen, omdat een brandverzekering veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand. Deze verzekering wordt door veel mensen gezien als één van de belangrijkste verzekeringen en wordt dan ook het meest aangeboden door verzekeraars. Een bekende misvatting bij mensen is dat men denkt dat je alleen als huiseigenaar baat hebt bij het hebben van een woonverzekering, maar niets is minder waar. Ook als huurder is het afsluiten van een brandverzekering een absolute must. Je hebt als huurder namelijk altijd te maken met een zogenaamde huurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid aan derden. Bovendien is het voor beide partijen verstandig om de inboedel goed verzekerd te hebben.

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die is ontstaan door brand, maar ook door bijvoorbeeld blikseminslag, implosie en ontploffing. Daarnaast hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende voorwaarden. Zo heeft de ene verzekeringsmaatschappij een brandverzekering waarbij je inboedel en het huis (onroerend goed) samen zijn verzekerd en bij de ander dien je zelf meerdere aparte verzekeringen af te sluiten om alle schade te kunnen dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan waterschade, diefstal, glasbreuk en elektrische schade.

De kosten die worden vergoedt, zijn de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden om het huis te reconstrueren of te herstellen. Er zijn basisdekkingen, aanvullende dekkingen en optionele dekkingen. Je kunt je huis verzekeren tegen brandschade, schade aan de inboedel en een verzekering voor je burgerlijke aansprakelijkheid voor wanneer de schade anderen overlast of schade kan berokkenen. Alhoewel de basisdekkingen vrijwel hetzelfde zijn bij verzekeraars, heeft ieder dus zijn eigen reglementen. Verdiep je daarom goed in de verschillende opties van verzekeringsmaatschappijen en lees alle polisvoorwaarden goed door. Op deze manier kies je de verzekeringsvorm die het beste bij jou en jouw gezinssituatie en leefsituatie past.

Verschillende vormen van Brandverzekering

Er zijn verschillende verzekeringsvormen die samen een woonverzekering of brandverzekering omvatten. Per verzekeringsmaatschappij verschilt de exacte inhoud van de verzekeringen. De beschrijvingen van de hieronder genoemde verzekeringen zijn vrij algemeen. Het is raadzaam om per verzekeringsmaatschappij uit te zoeken wat de dekking in de verschillende pakketten is en welke aanvullende verzekeringen er worden aangeboden om deze geheel naar eigen wens te kunnen samenstellen.

Opstalverzekering

De meest voorkomende brandverzekering is de opstalverzekering. Een opstalverzekering wordt gezien als een schadeverzekering. Met deze verzekering heb je het onroerend goed verzekerd tegen schade die een brand heeft veroorzaakt. Dit wil zeggen dat niet alleen schade aan je huis, maar ook aan een eventuele schuur, carport of garage gedekt is bij een brandverzekering. Je opstal wordt gezien als alle vastzittende bezittingen in en aan het huis zoals leidingen en sanitair. Het afsluiten van een opstalverzekering is een vereiste bij hypotheekverstrekkers bij de aankoop van een huis. Zorg ervoor dat de fundering is meeverzekerd in je opstalverzekering. Dit zit niet bij iedere verzekeraar in het basispakket.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering heb je de spullen, ook wel roerende zaken genoemd, uit je woning verzekerd tegen schade en verlies door bijvoorbeeld diefstal. Inboedel wordt gezien als loszittende elementen in je huis of bedrijf. Denk hierbij aan meubels, sieraden en audiovisuele apparatuur. Met een inboedelverzekering heb je ook de spullen in je schuur of garage meeverzekerd. Schade die je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoed. Zeer kostbare bezittingen worden maar tot een maximum bedrag vergoed en deze bedragen kunnen flink verschillen per verzekeraar. Let er op dat je zogenaamde aard- en nagelvaste zaken, zoals antennes en zonweringen, ook zijn meeverzekerd bij je inboedelverzekering. Niet iedere verzekeraar biedt dit standaard aan in het basispakket.

Kostbaarhedenverzekering

Deze verzekering is specifiek gericht op schadedekking van waardevolle bezittingen zoals schilderijen, antiek en muziekinstrumenten. Deze verzekering wordt ook wel beschouwd als aanvulling op de inboedelverzekering. Een groot verschil tussen beide verzekeringsvormen is dat bij een kostbaarhedenverzekering ook de schade die buitenshuis opgelopen wordt standaard wordt gedekt, in tegenstelling tot de inboedelverzekering. Niet alle spullen kunnen verzekerd worden bij een kostbaarhedenverzekering; verzekeringsmaatschappijen hanteren altijd een minimumbedrag in nieuwwaarde.

Inventarisverzekering

Een inventarisverzekering is een zeer uitgebreide verzekering voor goederen in een bedrijf zoals inventaris en bedrijfsuitrusting, om deze te verzekeren tegen schade door onder andere brand en lekkage. Deze zakelijke verzekering biedt een uitgebreide dekking. Ook minder waarschijnlijke schade wordt hierbij vergoed. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schade aan aquaria, schade door vliegtuigen en schade bij omgevallen kranen of heistellingen. Deze dekking geldt alleen voor de inventaris aanwezig in een stenen gebouw met harde dakbedekking.

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die eigenaren van een bedrijf verzekeren tegen bedrijfstilstand, bijvoorbeeld ten gevolge van een brand. Je kunt deze verzekering afsluiten zodat bijvoorbeeld het doorbetalen van salarissen aan personeel gewaarborgd wordt. Het verzekerd belang moet overeenkomen met de verwachte brutowinst van je bedrijf. Om dit te berekenen heb je informatie over je variabele kosten en je vaste lasten nodig. Je stelt met je verzekeringsmaatschappij een uitkeringstermijn vast, zodat de bedrijfsschadeverzekering de kosten dekt tot je bedrijf weer volledig het oude omzetniveau heeft behaald. Een extra mogelijkheid binnen deze verzekeringsvorm is het meeverzekeren van schade die wordt opgelopen bij het wegvallen van stroomvoorzieningen en gastoevoer.

Verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluiten

De consumentenbond adviseert mensen om in ieder geval de opstalverzekering en de inboedelverzekering af te sluiten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij, omdat de dekking van beide verzekeringen nog wel eens door elkaar gehaald worden. Door deze verzekeringen bij dezelfde aanbieder onder te brengen, ben je ervan verzekerd dat er geen onduidelijkheden zullen ontstaan over welke verzekeringsmaatschappij de schade moet uitbetalen.

Korting bij risico verkleining

Veel verzekeringsmaatschappijen zijn bereid korting op je premie te geven, wanneer je zelf zorg draagt over het verkleinen van risico’s van bijvoorbeeld brandschade en diefstal. Bijvoorbeeld wanneer je voorzorgsmaatregelen neemt als het installeren van rookmelders en het plaatsen van goede sloten kan dat zeker schelen in je termijnbedrag.

Gebruik de inboedelwaardemeter

Veel verzekeraars bieden de inboedelwaardemeter aan als extra service. Deze meter berekend de nieuwwaarde van je verzekerde spullen. Zorg ervoor dat het bedrag waarvoor je deze spullen hebt verzekerd, overeenkomt met de nieuwwaarde. Hiermee krijg je vaak een garantie tegen onderwaarde.

Vergelijk verzekeringsmaatschappijen

Vraag verschillende offertes op. Jouw situatie kan verschillen met die van anderen, dus neem niet gedachteloos dezelfde verzekeringen als bijvoorbeeld je vrienden of je buren. Een ander pakket bij een verschillende verzekeringsmaatschappij kan zomaar voordeliger voor je uitpakken.