In Nederland betaal je BTW over de producten en diensten die je (ver)koopt. De term BTW is kort voor Belasting Toegevoegde Waarde. Dit kan als volgt worden uitgelegd:

De staat heft belasting over producten en diensten die worden verkocht. Op deze manier betaalt de maker dan wel aanbieder altijd een bepaald percentage over zijn omzet. Het lijkt zo alsof de consument dus niet opdraait voor deze kosten, maar dat is niet zo. Het belastingpercentage dat de producent/aanbieder moet betalen, zit altijd verrekend in de prijs richting de consument. Zo betaalt de consument in principe de omzetbelasting. Hieronder hebben we een rekencalculator voor je gemaakt om snel en gemakkelijk je BTW te berekenen.

Tool tijdelijk offline – Wij hopen deze tool zo spoedig mogelijk te repareren

In Nederland gelden vaste belastingstarieven: te weten het hoog en laag tarief. Het hoge tarief bestaat uit een percentage van 21% btw het lage tarief van minstens 6% btw. Hoewel er twee tarieven bestaan, is het hoog tarief het meest voorkomende tarief. Over de meeste producten en diensten zit dus 21% BTW. Het lage tarief geldt alleen voor geselecteerde producten en diensten en de productgroepen ‘levensmiddelen’ en ‘boeken’.

Als ondernemer moet je dus de BTW berekenen die jij invoert in de prijs van jouw producten. De BTW berekening is belangrijk, maar gelukkig relatief makkelijk te doen. Het BTW berekenen is namelijk een kwestie van een simpele som.

Stel u fabriceert borden en de grondstoffen die u inkoopt kosten €60. Dit betekent dat de leverancier van de grondstoffen u 121% heeft gefactureerd. Het eigenlijke bedrag van de grondstoffen was namelijk afgerond €49,60, maar met 21% belasting kwam het bedrag uit op €60. De leverancier ontvangt daarom het extra hoge bedrag van €60, maar moet €10,40 (de extra 21%) inleveren bij de belastingdienst. U als fabrikant kan de door u betaalde belasting weer terugvragen bij middels de belastingteruggave.

Een relatief simpele som, maar tevens begrijpelijk als u met dit systeem af en toe in de war raakt. Het BTW terugrekenen dan wel omrekenen is makkelijk te doen met behulp van de volgende rekenhulpen:

BTW Terugrekenen

Stel we gaan weer uit de casus van de bordenfabrikant. Hij kreeg een factuur van de leverancier van €60. U wilt de BTW terugrekenen en nagaan wat het eigenlijke bedrag van de grondstoffen was. Dit gaat als volgt:

BTW-terugrekenen

€60 – €49 = €11. Het bedrag dat u dus aan BTW hebt betaald over de grondstoffen is €11. Dit kan betaal de leverancier als belasting aan de overheid en kan u terugvragen tijdens de belastingteruggave. Middels deze rekensom kan u makkelijk BTW terugrekenen.

BTW Berekenen

Als ondernemer moet u ook BTW doorrekenen aan de volgende partij die van u een product afneemt. Voor het gemak houden we de casus van dezelfde bordenfabrikant aan. Als fabrikant hebt u producten (borden) geproduceerd die u weer doorverkoopt aan een winkel die ze aan de consument levert. Welk bedrag moet u nu aan de winkel factureren?

Stel de partij borden heeft als verkoopprijs exclusief BTW €200. U zal daarbij 21% BTW moeten optellen bij deze prijs om de omzetbelasting in te voegen. Dit berekent u als volgt:

btw-berekenen

Door deze rekensom toe te passen komt u uit op een bedrag van 121% van de originele totaalprijs, waardoor de 21% BTW berekend is.

Wat goed is om te onthouden, is dat de winkel u dus €242 betaalt voor uw product. U moet echter 21% hiervan weer afstaan aan de belastingdienst. Dat is de €42 die extra boven op de originele prijs is berekend. Maar let op: u krijgt geld terug voor de BTW die u betaalde over de inkoop van de grondstoffen van de leverancier.

Weet u nog? U betaalde €11 extra over de grondstoffen die in principe €49 kostte. Deze kan u dus terugvragen van de belastingdienst. U betaalt dus €42 – €11 = €31 aan belasting. Dit komt overeen met de belasting die u betaalt over de door u toegevoegde waarde exclusief alle belastingen:

200 – 49 = 151.

21% van 151 = 31,71 (Dit wijkt €0,71 af van het eerdere antwoord door afrondingen)

BTW Calculator

Los van deze manieren om zelf de BTW berekening te doen, zijn er tools om het berekenen van de BTW nog makkelijker te maken Op het internet zijn tal van BTW calculators te vinden die het rekenwerk voor u doen. Hiermee kunt u BTW terugrekenen, omrekenen en de gehele BTW berekening doen doormiddel van het invoeren van enkele waardes.

Deze handig sites kunnen voor u kijken wat het originele bedrag was van de factuur zonder BTW en kan uiteraard het hoog en laag tarief uitrekenen.

BTW check

Een BTW check is nodig voor u om te kijken of uw klanten daadwerkelijk geregistreerde ondernemers zijn. Dit is van belang om alles goed op orde te hebben voor het terugvragen van de teruggave bij de belasting. Zijn uw klanten namelijk geen geregistreerde ondernemers, dan moet u namelijk zelf alsnog de 21% belasting over het product betalen. De naheffingsaanslag.

Er zijn diverse sites die voor u de BTW check kunnen doen. Deze nummercontrole kan simpelweg worden gedaan door het invoeren van het btw-identififactienummer. Hoewel er meerdere sites voor zijn, is het raadzaam om dit te doen bij de site van de Europese Unie. Hier kunt u alle nummers controleren. Zowel van binnenlandse- als buitenlandse klanten.

Waarom moet u BTW berekenen

Zoals al eerder gesteld wordt de BTW uiteindelijk betaald door de consument, omdat de producenten in de ketting steeds de BTW terug kunnen vragen. Waarom hanteert de overheid dan dit systeem? Dit is van belang voor de overheid om een overzicht te kunnen houden. Op deze manier kan de overheid de BTW teruggave open houden en controleerbaar houden. Dit is waarom u als ondernemer/producent altijd het percentage dient te berekenen.

Let er dus op dat u de juiste BTW percentages verrekend in uw prijs en ook op tijd uw aanvraag voor teruggave doet bij de belastingdienst. Indien u daar verdere vragen over hebt, kunt u dit altijd voorleggen bij de belastingdienst.

Bronnen:
Gebruiksvriendelijke calculator