Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat is zeker het geval bij een verbouwing. Wanneer je bezig bent met het verbouwen van je huis bestaat altijd de mogelijkheid dat er schade aan je woning ontstaat. Dan kan relatief klein zoals het veranderen van de indeling van je woonkamer tot het bouwen van een extra verdieping op je huis. Bij het verbouwen van je huis is de dekking van je opstalverzekering in die gevallen meestal niet voldoende om de schade vergoed te krijgen. Zoek daarom altijd uit wat de voorwaarden zijn van jouw verzekeraar. Dat kun je doen door eerst de polisvoorwaarden van een verzekeraar te raadplegen alvorens je aan de verbouwing begint of een verzekering afsluit.

Waar moet ik op letten bij een verbouwing?
Tijdens een verbouwing is het verstandig om diverse zaken goed in de gaten te houden, zodat je niet voor een verrassing komt te staan. Zorg er altijd voor dat jouw aannemer een CAR-verzekering heeft afgesloten voordat hij aan de slag gaat. Die verzekering zorgt er namelijk voor dat de schade gedekt wordt die de aannemer tijdens de verbouwing veroorzaakt aan je woning en/of eigendommen. Het is elk geval verstandig serieus na te denken over een rechtsbijstandverzekering wanneer je de verbouwing laat uitvoeren door een aannemer.

In het geval van een conflict zijn eventuele juridische kosten gedekt door de rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering moet je wel ruim voor de verbouwing aanvragen, omdat in de meeste gevallen de dekking van de verzekering pas na drie maanden na het afsluiten van de verzekering van kracht is. Je moet van tevoren dus na hebben gedacht of je wel of niet een rechtsbijstandverzekering aanvraagt.

Het kan ook zijn dat je zelf de verbouwing doet en je geholpen wordt door enkele vrienden. Ook dan is het belangrijk dat eventuele schade is gedekt. Kijk daarom eerst naar de aansprakelijkheidsverzekering van je vrienden voordat je ze laat helpen met het klussen. Wanneer de verbouwing is afgerond is het van belang de nieuwe gegevens van je woning door te geven bij je verzekeraar. Dat voorkomt dat je onderverzekerd bent.

Wat houdt een CAR-verzekering precies in?
Voluit staat CAR voor construction-all-risks. Deze verzekering geeft een uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s. Bijna alle risico’s zijn bij een CAR-verzekering gedekt. Uitzondering op de regel zijn catastrofe-achtige gebeurtenissen zoals een oorlog. De verzekering wordt gekenmerkt door de totaaldekking. Alle partijen die bij de bouw zijn betrokken zijn daardoor verzekerd. De verzekering stopt bij oplevering van de verbouwing.

Welke schade is er gedekt tijdens een verbouwing?
De verzekeraar vergoedt vrijwel altijd de schade aan je woning of eigendommen als de schade niets te maken heeft met een eventuele verbouwing. De dekking is echter een stuk minder uitgebreid in de gevallen waarbij de schade gerelateerd kan worden aan de verbouwing. De meeste verzekeraars hebben weliswaar de optie om je opstalverzekering uit te breiden met een uitgebreide dekking, maar dat is lang niet altijd voldoende. De dekking tijdens een verbouwing blijft veelal beperkt. Tijdens een verbouwing ben je over het algemeen verzekerd tegen schade door:
– Brand
– Ontploffing
– Storm
– Blikseminslag
– Luchtvaartuigen
Diefstal en vandalisme zijn alleen gedekt als er sprake is van inbraak. Dit geldt echter alleen voor woningen die tijdens de verbouwing onbewoond zijn. Blijf je tijdens de verbouwing in je huis wonen dan blijft de gewone dekking van je opstalverzekering van kracht. In dat geval moet je bij schade kunnen aantonen dat de verbouwing daar de oorzaak van is.

Hoe zit het met de verzekering van de bouwmaterialen in mijn huis?
Het kan voorkomen dat er tijdens de verbouwing dure bouwmaterialen in je huis liggen. De dekking van de inboedelverzekering is daarvoor meestal niet voldoende. Daarom is het mogelijk een aparte bouwverzekering af te sluiten voor die bouwmaterialen.