Bij het afsluiten van een autoverzekering zal de verzekeraar altijd vragen om het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd. Als je niet weet hoeveel jaren dat inmiddels zijn, kan deze informatie gemakkelijk worden nagetrokken.

Polisblad
Autoverzekeraars geven op het polisblad per jaar aan hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd. Voor het meest recent aantal jaren, kun je daarom kijken op jouw meest recente polisblad.

Bij een overstap
Wanneer je overstapt naar een andere autoverzekeraar, is het mogelijk om het aantal jaren tevens te zien op de zogeheten royementsverklaring. Dit is een verklaring die jouw oude verzekeraar afgeeft bij het opzeggen van de verzekering. Ook hierop is het aantal schadevrije jaren terug te vinden. Bij de overstap naar de nieuwe verzekeraar geldt dit document tevens als bewijs van het aantal schadevrije jaren.

Roy-data
Wanneer je de bovenstaande documenten niet kan terugvinden bij een overstap, is het ook mogelijk om de schadevrije jaren terug te vinden in de Roy-data. In deze database wordt door verzekeraars bijgehouden wat het aantal schadevrije jaren is. Bij de aanvraag voor een nieuwe autoverzekering, wordt er door de verzekeraar in deze database gekeken of jouw opgegeven aantal jaren correct is. Je kan ook zelf een aanvraag doen naar het aantal jaren, dit proces kan echter wel tot een maand duren. Daarbij moet worden vermeld dat schadevrije jaren voor leaseauto’s nog in beperkte mate wordt bijgehouden binnen de Roy-data.

Beperkte houdbaarheid
Verder is het goed om te weten dat schadevrije jaren niet onbeperkt houdbaar zijn. Wanneer je voor een bepaalde tijd geen autoverzekering meer op jouw naam hebt staan, komen jouw schadevrije jaren te vervallen. Dit verschilt echter per verzekeraar en het loont om hiernaar te informeren bij het afsluiten van een verzekering. Bij een aantal verzekeraars is de houdbaarheid vastgesteld op drie jaar. Na die termijn verlies je het aantal schadevrije jaren en de daarbij behorende korting die je hebt opgebouwd.