Wanneer je een nieuwe lening wil afsluiten, zal eerst door de betreffende verstrekker worden gekeken of jij in aanmerking komt voor een lening. Dit wordt gedaan aan de hand van een check bij het BKR om te kijken of jij positief of negatief geregistreerd staat.

Registratie bij BKR
Iedereen die een lening afsluit komt in het systeem van de BKR terecht. De verstrekker is verplicht om bij het BKR aan te geven dat jij een lening aangaat. Echter zijn er verschillende leningen en kredieten. Het soort dat voor een registratie zorgt zijn:

– Kredietlimiet op de bank – dat wil zeggen dat u rood kan staan
– Bezit van een creditcard
– Een lening en/of doorlopend krediet
– Een aankoop met uitgestelde betaling (termijnbetaling)
– Leasen van een auto

De registratie bij het BKR is op zich zelf geen negatieve zaak. Het is slechts een registratie van het feit dat u een lening bent aangegaan. Zoals gesteld in de bovengenoemde voorbeelden hoeft dit niet perse te gaan om een persoonlijke lening, maar geldt dat dus ook bij termijnbetalingen. Hierbij hoort echter de kanttekening: als het bedrag minder dan €500 is en de termijn minder dan drie maanden duurt, dan is BKR registratie niet verplicht.

Maar de registratie is op zichzelf dus geen probleem. Wanneer je een nieuwe creditcard aanschaft, kom jij in het BKR. Dit wordt echter standaard geregistreerd als een positieve registratie. Dit wordt pas veranderd in een negatieve registratie wanneer je betalingsachterstanden opbouwt. Bij een negatieve registratie is het moeilijk (of zelfs onmogelijk) om nieuwe leningen aan te gaan.

Negatieve registratie
Zoals gesteld verandert jouw registratie in een negatieve registratie bij een betalingsachterstand. Wanneer je voldoet aan de betalingstermijnen van de betreffende leningen, dan zal dit nooit worden omgezet in een negatieve registratie. Een negatieve registratie herkent u op uw gegevens aan het teken ‘A’ – wat voor achterstand staat.

Een negatieve registratie bij het BKR volgt echter altijd na waarschuwingen en aanmaningen van de kredietverstrekker. Pas wanneer u bij de laatste kans niet voldoet aan de afbetaling, zal deze een melding doen bij het BKR.

Krediet geschiedenis
Uw gegevens blijven overigens vijf jaar lang zichtbaar bij het BKR. Wanneer een lening is afgesloten, blijft deze dus voor vijf jaar zichtbaar voor eventuele nieuwe verstrekkers. Dit betekent ook dat mogelijk negatieve registraties voor vijf jaar zichtbaar zijn. Deze geschiedenis wordt voor vijf jaar behouden zodat nieuwe verstrekkers een betere risico inschatting kunnen maken in het verstrekken van nieuw krediet.