Wanneer je in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je rekenen op een pensioen. Hoe jouw pensioen is opgebouwd, hangt af van drie zaken.

Ten eerste krijgt iedere Nederlander die de pensioenleeftijd bereikt een uitkering: de AOW. In de regel krijgt iedere Nederlander deze.

Ten tweede bouwen veel Nederlanders een pensioen op bij hun werkgever. De hoogte hiervan is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen jou als werknemer en de werkgever. Deze afspraken zijn waarschijnlijk algemeen en van kracht voor alle werknemers. In tegenstelling tot de AOW-uitkering is dit niet wettelijk verplicht. Het kan dus zijn dat je bij jouw werkgever geen (of weinig) pensioen opbouwt.

De derde mogelijkheid tot pensioenbouw is zelf sparen. Wanneer je daarvoor kiest, moet je rekening houden met een aantal zaken.

Belastingvoordeel
Zelf sparen voor jouw pensioen is belangrijk wanneer je als werkgever weinig pensioenopbouw hebt. Tevens is het belangrijk voor ZZP’ers, gezien het feit zij ook geen pensioen opbouwen. Via de Belastingdienst zijn er voordelige manieren om zelf te sparen voor het pensioen. Dit kan met de lijfrente of het banksparen. Deze producten zijn speciaal gemaakt om te sparen voor het pensioen en werken niet als een gewone spaarrekening.
Het grote nadeel met sparen voor jouw pensioen op een spaarrekening, is dat je daarover vermogensbelasting betaalt. Deze belasting betaal echter niet wanneer je gebruik gemaakt van de lijfrente of het banksparen. Het geld dat je daarop stort is echter niet ten alle tijden beschikbaar voor jou, zoals het op een spaarrekening wel is. De bank keert dat geld pas uit wanneer jij met pensioen gaat.

Het gebruik maken van deze producten biedt daarbij nog een voordeel: je mag het geld dat je spaart op deze producten voor pensioensparen aftrekken van jouw inkomsten. Dat betekent dus dat je en geen vermogensbelasting betaalt over dit geld- en over dit geld geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Limiet
Het is echter niet zo dat je onbeperkt geld kan inleggen voor jouw pensioen. De hoeveelheid is afhankelijk van de jaarruimte. Om jouw jaarruimte te berekenen, kan je gebruik maken van de rekentool op de site van de Belastingdienst.

Alternatieven
Daarbij staat het uiteraard iedereen vrij om geld te sparen op spaarrekeningen en deposito’s. Zoals eerder gesteld betaalt u hierover wel vermogensbelasting. Voor het pensioen kan verder ook gespaard worden via niet-fiscale manieren. Hier worden bijvoorbeeld spaarboekjes en aandelen onder geschaard.