Wanneer je in Nederland geld spaart op de bank, dan moet je daarover belasting betalen. Dit komt omdat de belastingdienst spaargeld ziet als een vorm van inkomen. Wanneer er namelijk geld op de bank wordt gezet, dan krijg je hierover rente uitbetaald. Kortom: dat betekent dat je een vorm van inkomen hebt door het sparen van geld.

Heffingsvrij vermogen
Echter gaat die belasting pas in na een bepaald bedrag en hoef je dus niet over al jouw spaargeld belasting te betalen. De hoeveelheid die je mag sparen zonder belastingheffing wordt de heffingsvrije grens, of het heffingsvrij vermogen genoemd. Deze grens wordt jaarlijks bepaald door de belastingdienst. Om dus precies te weten hoeveel spaargeld je mag hebben zonder dat hierover belasting betaald moet worden, kan je jaarlijks de belastingdienst raadplegen. Het heffingsvrij voor het jaar 2017 is bepaald op €25.000 en wordt verdubbeld met een fiscale partner naar €50.000.

Box 3
Het is echter belangrijk om te weten dat niet alleen spaargeld deel uitmaakt van het totale heffingsvrije vermogen dat jij hebt. Het heffingsvrije vermogen geldt voor alles wat onder Box 3 van de belastingdienst valt. Box 3 staat bij de belastingdienst voor sparen en beleggen. Om te weten hoeveel vermogen jij bezit in box 3, moet gekeken worden naar de volledige inhoud van deze box. Hieronder vallen naast spaargeld ook bijvoorbeeld zaken als een tweede huis en beleggingen. Het vermogen in de derde box kan worden berekend door deze bezittingen bij elkaar op te tellen min de schulden. Wanneer het vermogen dan hoger is dan het toegestane heffingsvrije vermogen, moet je hierover belasting betalen. Dit is afhankelijk van de schijven waarin het vermogen boven de grens valt. Is jouw vermogen in box 3 minder dan het heffingsvrije vermogen, dan betaal je daarover geen belasting.

Uitzonderingen
Er zijn echter ook alternatieven om vermogen op te bouwen zonder dat hier belasting over betaald hoeft te worden. Zo is het mogelijk op bij sommige banken zogeheten groene spaardeposito’s. Dit zijn spaardeposito’s waarbij het geld wordt geïnvesteerd in zogeheten ‘groene’ projecten. Dit is aantrekkelijk omdat het fiscaal voordelig is en meehelpt aan een betere wereld.