Voordat je een reis boekt en een annuleringsverzekering afsluit is het goed om te weten wat een dergelijke verzekering allemaal voor je dekt. Ten eerste dekt een annuleringsverzekering de reiskosten als je nog niet aan je reis bent begonnen en onverwachts de reis moet annuleren. In de polisvoorwaarden staat vermeld dat je een duidelijke reden moet hebben om te annuleren.

Wat wordt gezien als een geldige reden om je reis te annuleren?
– Complicaties bij een zwangerschap
– Echtscheiding
– Het onverwachts toegewezen krijgen van een huurwoning binnen dertig dagen voor de reis
– Ernstige schade aan je huis en/of bedrijf
– Onvrijwillige werkloosheid na een vast dienstverband
– Aangaan van een nieuw dienstverband na werkloosheid
– Het onverwacht niet krijgen van een noodzakelijk visum
– Diefstal van het voertuig waarmee je op reis zou gaan binnen dertig dagen voor aanvang van je vakantie
– Overlijden of ernstige ziekte van jezelf of een familielid
– Medisch noodzakelijke ingreep die jij, je partner of je kind moet ondergaan
– Onverwachts een herexamen in je eindexamenjaar
– Ernstige beschadiging van het vakantieverblijf
– Een reisgenoot annuleert je vakantie

Wat dekt de annuleringsverzekering als de reis tussendoor wordt afgebroken?
Wanneer het voorkomt dat je je reis onverwachts moet afbreken terwijl je al enkele dagen hebt gehad, dan vergoed de annuleringsverzekering meestal het niet-gebruikte deel van de reissom. Eventuele (voor vertrek) geboekte excursies worden in de meeste gevallen vergoed. Houdt wel in de gaten dat de meeste annuleringsverzekering een maximumbedrag hebben ingesteld. Voorkom dat je niet voldoende bent verzekerd. Controleer daarom of het maximumbedrag lager is dan de totale reissom die je moet betalen voor de reis.