Het kan zijn dat je in de persoonlijke sfeer een lening verstrekt aan iemand. Dat kunnen kennissen, vrienden of familie zijn. Er wordt dan ook wel gesproken van een onderhandse lening. Wanneer je dat doet, wordt er van je verwacht dat je over deze lening een rente rekent. De rente die je daarvoor moet hanteren, moet volgens de norm van de belastingdienst de marktconforme rente zijn. Een onderhandse lening kan van pas komen wanneer de lener geen geld meer kan lenen, door bijvoorbeeld een negatieve BKR registratie.

Wat is marktconforme rente?
De rente die je bij een onderhandse lening moet vragen, moet vergelijkbaar zijn met de rente die wordt gevraagd van reguliere kredietverstrekkers. Dat wil dus zeggen dat jij bij een lening je moet houden aan de op dat moment geldende rentetarieven. Dit kan je vinden op de websites van banken. Onthoud wel dat de rentes die jij als referentie hanteert, overeenkomen met de rentes die banken zouden hanteren voor het bedrag dat jij uitleent. Kortom: jouw rente voor een lening van €8000 moet gelijk zijn aan de rente die op de markt wordt gerekend voor hetzelfde product.

Schenkbelasting
Wanneer je geen marktconforme rente hanteert, wordt het verschil met de marktrente rente gezien als een gift. Over giften wordt een belasting gerekend die minder voordelig is dan marktconforme rente. Let dus op bij het uitlenen van geld als vriendendienst, dit kan namelijk ook nadelig uitpakken.

‘Gratis’ lenen tot bepaald bedrag
Toch zijn er mogelijkheden om geen (of weinig) rente te rekenen, zonder dat hierover belasting wordt geheven. Wanneer je geen rente wil rekenen aan de lener, kan dat afhankelijk van het bedrag. Je mag namelijk tot vastgestelde bedragen belastingvrij schenken.
In het geval van ouders: Zij mogen aan hun kind tot €5.304 belastingvrij schenken. Wanneer je als ouder dus een bedrag uitleent aan jouw kind tegen een lagere rente dan de markt, maakt dat niet uit wanneer dat rentevoordeel niet hoger uitvalt dan €5.304. Want het verschil met de marktrente wordt gezien als gift, maar dat mag tot €5.304 belastingvrij worden geschonken per kind.

Een lening naar andere personen dan jouw kind mag tot een bedrag van €2.122. Hiervoor geldt dus hetzelfde principe als bij het lenen aan een kind. Komt het renteverschil met de markt totaal niet hoger uit dan €2.122, dan kan geldt dit als belastingvrij schenken.