Wanneer je tijdens je reis te maken krijgt met schade, kun je dit claimen bij je reisverzekering. Dat doe je door een schadeformulier aan te vragen bij je verzekeraar en deze in te vullen.

Waar moet ik op letten bij het invullen en opsturen van een schadeformulier?
Wanneer je een schadeformulier opstuurt is het van belang zoveel mogelijk bewijsstukken toe te voegen. Alle belangrijke papieren (kopieën) zijn van belang voor de reisverzekeraar om je schade goed te kunnen beoordelen. Je kunt dan denken aan verklaringen van de politie of reisleiding, bonnetjes van spullen die je noodgedwongen opnieuw moest kopen en nota’s van eventuele medische behandelingen.

Wanneer er tijdens je reis sprake is van diefstal of verlies is het van belang om ter plekke aangifte te doen. Het aangiftebewijs dat je dan ontvangt, stuur je mee met het schadeformulier naar je verzekeraar. Mocht de politie geen proces verbaal willen opmaken, dan kun je altijd de reisorganisatie vragen een schriftelijke verklaring op te stellen. Als je contact hebt gehad met de alarmcentrale krijg je een dossiernummer. Dit nummer moet je ook vermelden op je schadeformulier. Vanzelfsprekend is het belangrijk het schadeformulier te ondertekenen en het adres te vermelden.

Wanneer moet ik mijn schade claimen?
Het is belangrijk om je schade direct bij je reisverzekeraar te melden. Dat kan onder meer door telefonisch contact te leggen met de verzekeraar. Het is niet handig om te wachten totdat je thuis bent alvorens je de schade bij je reisverzekeraar claimt. Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om het schadeformulier via de website te downloaden. Het wordt echter aangeraden om ook een papieren versie van het formulier bij je te hebben als je op vakantie bent. Wanneer het niet mogelijk is het schadeformulier ter plekken in te vullen, dan blijft het belangrijk de schade telefonisch te melden bij je verzekeraar.

Hoe weet ik of ik de schade vergoed krijg?
Wat de hoogte van je vergoeding zal zijn, wordt ten alle tijden bepaald door je reisverzekeraar. Na het opsturen van de stukken gaat de verzekeraar beoordelen of de claim terecht is en hoeveel ze uitkeren. De vergoeding is onder meer afhankelijk van de schade, de polisvoorwaarden en de omstandigheden waarin de schade is ontstaan. Zo moet de reisverzekeraar er vanuit kunnen gaan dat jou niets te verwijten valt voor het ontstaan van de schade.

Tip: Het beste is om altijd foto’s te maken van de situatie en/of de schade om je onschuld te bewijzen bij de verzekeraar.