Wanneer je een woonverzekering hebt, kan er sprake zijn van een eigen risico. In essentie is de betekenis ervan hetzelfde als bij bijvoorbeeld de zorgverzekering. Het is een vastgesteld bedrag dat jij als consument eerst zelf moet betalen, alvorens de verzekeraar geld uitkeert voor jouw claim.

De redenatie achter het eigen risico is het tegengaan van de oplopende claims. Verzekeraars willen voornamelijk kleine claims in de kiem smoren door een eigen risico te hanteren. In de praktijk betekent dit echter dat jij als consument oplettend moet zijn. Het eigen risico kan namelijk verhoogd worden zonder dat jij hiervan op de hoogte wordt gebracht. De informatie waarop jij jouw keuze hebt gebaseerd bij het afsluiten van de verzekering kan daarom verouderd zijn. Het is daarom goed om dit in de gaten te houden bij jouw verzekeraar.

Variërende hoogte
De hoogte van het eigen risico bij woonverzekeringen is variërend per aanbieder. In veel gevallen zal het gaan om een bedrag dat tussen de 50 en 100 euro ligt.
Belangrijk om te weten is ook dat het verschil in eigen risico kan variëren per geografisch gebied. Dit gaat met name op voor de inboedelverzekering. Het is namelijk zo dat er in verschillende delen van het land een hoger of lagere kans op bijvoorbeeld inbraak is. In grote steden en de randstad is de kans op inbraak groter dan in een kleine steden of een dorpen. Wanneer jij in een regio woont waar een hoger risico op schade geldt, betaal jij waarschijnlijk ook een hoger eigen risico. Zo is het waarschijnlijk dat wanneer jij woonachtig bent in de randstad, je bij diefstal een eigen risico van €225 betaalt. Nederland is daarom opgedeeld in vijf regio’s die bepalen in wat voor een risico gebied jij woont:

Regio 1: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Regio 2: Arnhem, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Lelystad, Nijmegen en Tilburg.
Regio 3: Overig Nederland, indien genoemd in regio 1,2,4 of 5.
Regio 4: Almelo, Deventer, Groningen (stad), Hengelo en Leeuwarden.
Regio 5: Groningen (provincie), Friesland Drenthe, Overijssel, Oost-Gelderland, Kop van Noord Holland, Texel en Zeeland.

Korting op eigen risico
Het is in sommige gevallen mogelijk om korting te krijgen op jouw eigen risico bij een woonverzekering. Dit kan je krijgen door middel van een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit is een certificaat dat je kan krijgen wanneer jij goede preventieve maatregelen treft. Zo moeten hang-en-sluitwerk voldoen aan de eisen bij deuren en ramen. Maar om te voldoen aan de eis moet je ook gebruik maken van rookmelders en propere verlichting. Dit certificaat kan je aanvragen bij bedrijven die gemachtigd zijn om dit certificaat uit te geven. Wanneer jij een dergelijk certificaat hebt, kan de korting op het eigen risico bij sommige verzekeraars oplopen tot 20%. Overigens worden de meeste nieuwbouwhuizen zo gebouwd dat zij standaard aan deze eisen voldoen.

Vrijwillig eigen risico
Het is tevens mogelijk om jouw eigen risico op te hogen. In ruil daarvoor krijg jij korting op jouw maandelijkse premie. Het is belangrijk om te onthouden dat wanneer jij onverhoopt toch gebruik moet maken van de verzekering, jij meer eigen risico betaalt. Bedenk daarom goed of jij het eigen risico ook daadwerkelijk kan betalen, mocht je toch gebruik moeten maken van de verzekering.