Met een inboedelwaardemeter kan de verzekerde som van een inboedelverzekering vastgesteld worden. In Nederland is dat de meest gehanteerde methode. Diverse factoren spelen een rol bij het vaststellen van de verzekerde som. In de meeste gevallen geeft de verzekeraar een garantie tegen onderverzekering af. De verzekeraar geeft daarmee aan dat bij eventuele schade geen beroep gedaan kan worden op eventuele onderverzekering.

Geldigheid inboedelwaardemeter
In de meeste gevallen is de inboedelwaardemeter vijf jaar geldig. De verzekeraar zal daardoor na vijf jaar het advies geven of het verzoek indienen bij de verzekerde om een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen. Ook na verhuizing is het verstandig een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen. Meestal komt dat verzoek ook al vanuit de verzekeraar. Elk jaar stelt het Verbond van Verzekeraars een nieuwe inboedelwaardemeter op. Daarnaast hebben de meeste verzekeraars een eigen inboedelwaardemeter, die is afgeleid van het model dat het Verbond van Verzekeraars elk jaar opstelt.

Hoe zit het met de garantie tegen onderverzekering?
Zoals eerder genoemd geeft de verzekeraar bij het invullen van de inboedelwaardemeter een garantie tegen onderverzekering af. Dat zal in de meeste gevallen gedaan worden met een clausule. De verzekeraar stelt daarmee vast dat bij eventuele schade geen beroep gedaan kan worden op onderverzekering. Wanneer er sprake is van fraude bij het invullen van de inboedelwaardemeter komt die garantie uiteraard ter vervallen. Bovendien hebben de meeste zaken een standaarddekking. Dan moet gedacht worden aan audio- en computerapparatuur en bijzondere bezettingen. Wanneer bij die zaken de waarde hoger is dan de standaarddekking, dan dien je daarvoor met de verzekeraar een overeenkomst te sluiten over een verhoogde dekking van die spullen.

Hoe steekt het formulier van de inboedelwaardemeter in elkaar?
Het formulier van de inboedelwaardemeter bestaat uit enkele vragen waaruit een geschatte inboedelwaarde komt. De inboedelwaarde is onder meer afhankelijk van jouw gezinssituatie, leeftijd, inkomen en de grootte van jouw woning. De meter stelt vast hoeveel een persoon in jouw situatie aan inboedel heeft. In de meeste gevallen komt dat bedrag iets hoger uit dan de daadwerkelijke waarde. Soms kan dat bedrag ook lager liggen, maar daarvoor is de garantie die de verzekeraar afgeeft bij het invullen van de inboedelwaardemeter.

Voordelen inboedelwaardemeter:
– Je hebt een garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar doet dan geen beroep op onderverzekering bij schade
– Je kunt eenvoudig de waarde van je inboedel vaststellen
– Je hoeft geen wijzigingen door te geven bij aanschaf van nieuwe spullen