Een aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om je te verzekeren tegen schade die jij anderen toebrengt. Het gaat daarbij om schade die per ongeluk wordt toegebracht, bewuste schade wordt uiteraard niet vergoed. Deze verzekering is niet bij de wet verplicht.

Dekking
Met de aansprakelijkheidsverzekering wordt voornamelijk lichamelijk letsel en materiële schade gedekt. In praktijk kan dit variëren van het laten vallen van iemands laptop, tot het (per ongeluk) toebrengen van lichamelijk letsel. De hoogte van de schade kan daarom sterk verschillen per geval. Bij het beschadigen van iemands eigendom kan de schade beperkt blijven tot enkele honderden euro’s, maar bij (blijvend) lichamelijk letsel is de schade vele malen hoger. In deze gevallen kan het gunstig zijn om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Hier zit vanuit de verzekering echter wel een eis aan. De aanbieder verwacht namelijk dat jij als verzekerde redelijk gedrag vertoont om het risico op schade in te perken. Wanneer jij roekeloos gedrag vertoont is het mogelijk dat de verzekering jouw claim niet uitbetaalt.

Kosten
De aansprakelijkheidsverzekering is een niet veel gebruikte vorm van verzekeren. De kosten hiervoor verschillen uiteraard per aanbieder. De prijs varieert tussen de 2 en 5 euro per maand. Op jaarbasis bent u daarmee enkele tientjes kwijt. De totale kosten zijn daarbij onder andere afhankelijk van:

Hoogte van bedrag:
Dit is het bedrag tot wat je verzekerd wil zijn in het geval van schade. Over het algemeen wordt aangeraden om hiervoor een bedrag van €1.250.000 te kiezen.

Postcode:
Jouw postcode speelt tevens een rol in de premie. Wanneer jij in een gebied woont waar veel claims vandaan komen, zal dit invloed hebben op de premie die jij betaalt.

Leeftijd:
Ook leeftijd is van invloed op de premie die je moet betalen. De premie neemt in kosten af naarmate je ouder wordt. Het is echter belangrijk om te weten dat dit geen lineaire lijn naar beneden is. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 gaan de kosten weer omhoog. De redenatie hierachter is dat je na deze leeftijd weer meer kans maakt om schade te maken.