Een groene hypotheek is een hypotheek die je kunt afsluiten als je een milieuvriendelijk huis koopt of bouwt.
Dit betekent dat de hypotheek niet groen of milieuvriendelijk is, maar dat het object waar de hypotheek op afgesloten wordt, milieuvriendelijk is. Om een groene hypotheek te kunnen afsluiten, moet het huis aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn bekend bij de hypotheekverstrekker. Hierbij kun je denken aan materiaalgebruik, energie- en waterbesparing en het binnenmilieu van het huis. Het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen valt niet onder de eisen die aan een groene hypotheek gesteld worden. De lening is af te sluiten voor een periode van maximaal 10 jaar. In de praktijk betekent het dat je ongeveer 1% tot 2% minder dan de marktrente betaalt over een bedrag van maximaal €34.034. Ook de koopsom van de woning is aan grenzen gesteld. Meer informatie vindt je bij je eigen hypotheekverstrekker. Een groene hypotheek is een hypotheek die meestal uit twee delen bestaat, namelijk een gewoon deel en het groene deel. Je betaalt alleen over het groene deel een lagere rente, en je hebt dus alleen op dat stukje het voordeel.

Stimulatie door de overheid

De overheid heeft voor Nederland doelen gesteld wat betreft de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Omdat de overheid deze doelen wil behalen, zijn er verschillende mogelijkheden waarop de overheid de burgers wil stimuleren om hun huis milieuvriendelijker te maken. Je kunt hierbij denken aan de groene hypotheek, maar wanneer je bijvoorbeeld zonnepanelen op je huis wilt plaatsen is een groene hypotheek geen optie. Zonnepanelen dragen echter wel bij aan de doelen die de overheid zichzelf gesteld heeft. Hiervoor heeft de overheid de groene lening in het leven geroepen. Deze kun je afsluiten wanneer je het geleende bedrag gebruikt voor het verduurzamen van je woning. Bij een groene lening heb je een fiscaal voordeel, de rente is in de meeste gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Kijk goed naar de voorwaarden die gesteld worden.

Groen of duurzaam

Hierboven heb je kunnen lezen wat de principes zijn van een groene hypotheek of een groene lening. Er is ook een duurzame hypotheek bij verschillende hypotheekverstrekkers af te sluiten. Een duurzame hypotheek houdt in dat het geld belegd wordt in duurzame beleggingsfondsen of het verschuldigde bedrag wordt met winst uit duurzame en verantwoorde beleggingen afgelost. Er worden geen duurzame of milieuvriendelijke eisen aan de woning gesteld, waardoor het voor particulieren soms makkelijker is om voor een duurzame hypotheek te kiezen.

Bewust

Het is een hele bewuste keuze om een duurzame hypotheek af te sluiten. Je kiest voor deze hypotheek als je het heel belangrijk vindt dat er op een verantwoorde manier met geld wordt omgegaan. Bij een duurzame hypotheek is er geen maandelijkse lagere rente, waardoor er geen netto lager maandbedrag ontstaat. Het resultaat van een duurzame hypotheek is niet zichtbaar voor jou. Echter de keuzes die de hypotheekverstrekker maakt, zijn bewuste en groene keuzes, waarbij jij de eerste aanzet hebt gegeven. Wil je mogelijk een duurzame hypotheek afsluiten, informeer er eens naar bij uw bank of hypotheekverstrekker.

Ben je misschien op zoek naar de vergelijkingen van groen sparen?