Sorry, geen resultaten gevonden.

Mensen zijn tegenwoordig bijzonder vaak op zoek naar interessante mogelijkheden om een hogere spaarrente te ontvangen dan op een gewone spaarrekening het geval is. Daarvoor zijn ze ook best bereid om een deel van hun vermogen voor een bepaalde termijn vast te zetten bij een betrouwbare financiële instelling. Wanneer dit ook geldt voor jou en jij graag wil kunnen genieten van de hoogst mogelijke spaarrente kan het interessant zijn om er voor te kiezen om een spaardeposito af te sluiten. Om er zeker van te zijn dat je beschikt over de hoogst mogelijke opbrengst is het vergelijken van de verschillende spaardeposito’s op de markt evenwel een absolute vereiste.

Wat is een spaardeposito precies?

Veel mensen willen een spaardeposito nog wel eens in één adem vergelijken met een spaarrekening. Een dergelijke deposito mag dan inderdaad min of meer even veilig zijn, dat neemt niet weg dat er toch enkele niet onbelangrijke verschillen merkbaar zijn. In vergelijking met een spaarrekening kan je bij een spaardeposito de gestorte gelden immers niet zomaar opvragen en daarnaast kan er tussentijds ook niet worden bijgestort. Bovendien beschikt het spaardeposito over een vaste einddatum en is de rente vastgesteld voor de volledige looptijd.

Jouw geld voor een langere periode vastzetten

In tegenstelling tot bij een spaarrekening is het bij een spaardeposito niet mogelijk om bedragen die je hebt gestort tussentijds terug op te vragen. Een deposito wordt dan ook steeds afgesloten voor een vastgestelde periode die je zelf kan kiezen. Hoe langer de termijn, hoe hoger ook de spaarrente komt te liggen, maar des te langer je uiteraard het geld niet kan opvragen voor andere doeleinden. Wanneer je de hoogst mogelijke rente wil verkrijgen op je spaardeposito zal je echter toch genoodzaakt zijn om te kiezen voor een degelijke looptijd, zeker in tijden waarin de spaarrente sowieso tegen het absolute dieptepunt aanleunt.

Een hogere rente dan op een spaarrekening

Net omdat je er als spaarder voor kiest om een bepaald bedrag van je vermogen voor een langere periode vast te zetten wordt er een spaarrente aangeboden die aantrekkelijker is in vergelijking met deze van een spaarrekening. Je dient er wel rekening mee te houden dat de spaarrente die op een spaardeposito wordt aangeboden is vastgesteld. Met andere woorden, ze zal gedurende de volledige looptijd van de deposito gelijk blijven, ook wanneer de rente in Nederland stijgt. Dit geeft je natuurlijk een financieel nadeel, maar anderzijds blijf je ook wel profiteren van een gegarandeerde rente op het ogenblik dat de globale spaarrente op de Nederlandse markt daalt. Alles bij elkaar gezien kunnen we dan ook perfect concluderen dat geld sparen door middel van een spaardeposito bijzonder veilig is.

Spaardeposito vergelijken voor de hoogste spaarrente

In vergelijking met een gewone spaarrekening heb je dus altijd recht op een hogere spaarrente. Dat is mooi meegenomen, maar het spreekt voor zich dat de opbrengst die op een deposito wordt toegekend niet is vastgesteld. Het is met andere woorden de financiële instelling die ze uitschrijft die zal bepalen welke winsten er op worden toegekend voor de spaarder. Omwille van deze reden is het altijd bijzonder interessant om er voor te kiezen om een objectieve vergelijking uit te voeren tussen de spaardeposito’s die worden aangeboden door verschillende banken. Je hebt hard gewerkt voor je spaargeld en dus is het niet meer normaal dat je wil dat deze zoveel mogelijk opbrengt. Het vergelijken van alle mogelijkheden die er je worden aangeboden is wat dit betreft dan ook absoluut aan te raden.