NIBC Direct
  • Internetsparen
  • Jeugdsparen
  • Rente
  • 0,25%
  • Beoordeling
  • 4*

Wanneer je er voor kiest om een spaarrekening voor je kind af te sluiten spreekt het voor zich dat je steeds zal willen kunnen genieten van de hoogst mogelijke rente. Veel ouders focussen in die mate op de rente die ze verkrijgen dat ze uit het oog verliezen dat er ook bepaalde voorwaarden aan de spaarrekening in kwestie verbonden zijn. Vooraleer een kinderspaarrekening te openen is het dan ook altijd interessant om een objectieve vergelijking uit te voeren. Een dergelijke vergelijking moet niet alleen aan het licht brengen wat de daadwerkelijke opbrengst is, maar ook met welke voorwaarden er rekening moet worden gehouden en dat kan heel wat zijn.

Welkomstgeschenk bij openen kinderspaarrekening

Wil je sparen voor kind en wil je dat graag doen door middel van een kinderspaarrekening? In dat geval kan je niet alleen rekenen op een flexibele en financieel interessante manier van sparen, daarnaast is het ook nog eens zo dat je bij het openen van een kinderspaarrekening een welkomstgeschenk mag verwachten. Welk geschenk je precies krijgt is afhankelijk van de bank in kwestie. Het kan gaan om een knuffel, een spaarpotje of iets anders. Dit is natuurlijk niet het grootste geschenk, maar het is wel mooi meegenomen.

Hogere rente dan bij normale spaarrekening

Een spaarrekening kind afsluiten zorgt er voor dat je altijd kan rekenen op een hogere financiële opbrengst in vergelijking met een standaard spaarrekening. De spaarrente die je over het gespaarde bedrag ontvangt mag dan wel hoger liggen, daar staat tegenover dat je rekening dient te houden met bepaalde, strikte voorwaarden. Het is bijvoorbeeld in tegenstelling tot bij een gewone spaarrekening niet zo dat het bedrag uit een spaarrekening voor kinderen vrij opneembaar is. Vaak heb je als ouder dat recht zelfs helemaal niet en dat is toch iets wat niet zelden over het hoofd wordt gezien.

Opnemen van geld uit kinderspaarrekening

In tegenstelling tot bij een gewone spaarrekening is het bij een kinderspaarrekening van belang om er rekening mee te houden dat het geld niet zomaar terug kan worden opgevraagd. Hou er niet alleen rekening mee dat het kind in kwestie de eigenaar is van de spaarrekening, maar sta er ook bij stil dat het geld doorgaans pas kan worden opgevraagd vanaf de leeftijd van minimum 18 jaar. Er zijn uiteraard ook uitzonderingen. Om er zeker van te zijn dat je op dit vlak niets over het hoofd ziet is het altijd van cruciaal belang om goed de voorwaarden van de kinderspaarrekening te raadplegen die je wenst af te sluiten.

Opgelet voor de schenkbelasting!

Sparen voor kind door middel van bijvoorbeeld een kinderspaarrekening mag dan interessant zijn, het is wel altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat er een bepaalde schenkingsvrijstelling geldt. Een kinderspaarrekening valt net als verschillende andere soorten schenkingen onder deze vrijstelling. Is de limiet op jaarbasis bereikt en wil je meer sparen? Dan kan dat, maar dan kan de schenkbelasting van toepassing zijn. Het spreekt voor zich dat je er goed aan doet om ook dit even te checken bij de bank waar je de kinderspaarrekening in kwestie bij wenst af te sluiten.

Waarom een kinderspaarrekening openen?

Het openen van een spaarrekening kind kan interessant zijn omwille van verschillende redenen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om middels een dergelijke spaarrekening te sparen voor de rijlessen van je kind, maar kan er ook verder worden gekeken, bijvoorbeeld in de richting van een mogelijke studie of de aankoop van een eerste woning. Al deze verschillende redenen rechtvaardigen het afsluiten van een kinderspaarrekening absoluut.