Recente onderzoeken hebben aangetoond dat huizenbezitters in Nederland het inkomen dat ze overhouden steeds vaker inzetten om hun hypotheek extra af te lossen.

Zomaar even één op de vijf woningbezitters zouden de voorbije twaalf maanden deze keuze hebben gemaakt. Dit blijkt onder meer uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Nederlandse bank ING. Deze trend van aflossen brengt evenwel niet alleen maar voordelen, maar tevens een niet onbelangrijk nadeel met zich mee. In verhouding tot de inkomensgroei wordt er immers minder uitgegeven aan consumptie.

Mensen die er vandaag de dag voor willen kiezen om in Nederland een huis aan te kopen dienen er rekening mee te houden dat ze ook zelf een bepaalde inbreng moeten doen. Deze inbreng zorgt er naast de extra aflossingen voor dat er meer geld richting de huizenmarkt vloeit dan voorheen het geval was. Tijdens de kredietcrisis is de schuld aanzienlijk opgelopen wat er voor zorgt dat heel wat huishoudens zichzelf aansporen om sneller hun hypotheek af te lossen. Op deze manier beschikken ze over meer financiële zekerheid, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.

Daling van huishoudens met financiële tekorten

Dat er steeds vaker extra wordt afgelost van een lopende hypothecaire lening heeft ook veel te maken met het feit dat het aantal financiële tekorten bij huishoudens de voorbije jaren aanzienlijk is afgenomen. In 2013 zaten nog 23 procent van de huishoudens krap bij kas terwijl dat percentage dit jaar tot dusver amper 15 procent bedraagt. Sterker nog, nagenoeg de helft van de Nederlanders geeft aan zelfs geld over te houden. Het moet wel gezegd dat huurders op dit vlak een niet onaanzienlijke achterstand hebben ten opzichte van woningeigenaars.

Bovenstaande is niet zo vreemd, want daar waar de huizenprijzen stegen en de rente daalde kregen huurders de voorbije jaren alleen maar te maken met huurverhogingen. Dit heeft er voor gezorgd dat de gemiddelde woonlasten voor huurders de voorbije drie jaar zijn gestegen met zomaar even acht procent. De woonlasten voor mensen die eigenaar zijn van een huis zijn dan weer gedaald. De mate waarin deze lasten zijn gedaald is evenwel afhankelijk van de regio waarin men woonachtig is.

18% krijgt financiële steun

Starters die zich willen wagen op de woningmarkt ontvangen vandaag de dag steeds vaker financiële steun van de ouders. Dit zorgt er voor dat de woningmarkt voor starters iets toegankelijker wordt gemaakt. Van alle huizenbezitters die jonger zijn dan 35 jaar ontving 18 procent financiële steun van de ouders bij het aankopen van een eerste woning.

Extra aflossen van hypothecaire lening of niet?

Het vroegtijdig en extra aflossen van een hypothecaire lening is interessant te noemen omwille van verschillende redenen. Veel mensen die eigenaar zijn van een woning kijken immers reeds naar de toekomst. Een afbetaalde woning zorgt voor extra zekerheid en levert bovendien uiteraard een niet onaanzienlijke hoeveelheid financiële ademruimte op. Daar staat wel tegenover dat er door het vroegtijdig extra aflossen van de afgesloten hypotheek minder geld ter beschikking blijft voor consumptie. Dit lijkt voor het merendeel van de mensen die eigenaar zijn van een huis evenwel geen enkele bezwaar.