Algemeen

Bankinfo, gevestigd te Nederland, heeft haar website www.bankinfo.nl met zorg samengesteld en laten maken.

Bankinfo besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van alle gegevens op de website. De informatie op de website wordt in principe dagelijks ge-update en regelmatig onderhouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Bankinfo doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website geen fouten bevat, maar kan dit helaas niet garanderen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen er immers toe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is.

Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen voorkomen.

Beslissingen die bezoekers nemen op basis van de informatie op de website zijn voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Bankinfo kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze website. Bank info wijst dan ook iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand.

Wijzigingen

Bankinfo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van haar website of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Bankinfo. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bankinfo.

Foutje tegengekomen?

Komt u ergens een fout tegen dan zouden wij het fijn vinden als u ons daar per e-mail info@bankinfo.nl op de hoogte van stelt.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de bezoeker kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.