De gemeentelijke kredietbank helpt men om zijn of haar schulden af te lossen. Je kunt als het ware geld lenen bij de gemeentelijke kredietbank. In een artikel op de website van bank info is te lezen wat de taken zijn van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Daarnaast leggen we je uit hoeveel je kunt lenen, wat de voorwaarden zijn voor een lening bij de GKB en wat schuldsanering inhoudt.

Op deze pagina kun je zien waar je Gemeentelijke kredietbanken kunt vinden in Nederland. Alles staat gesorteerd per provincie.

Vaak is het lastig om bij een gewone bank een lening aan te vragen. Veel mensen gaan dan naar een gemeentelijke kredietbank. De gemeentelijke kredietbank is er deels om de bestaande schulden af te lossen. Het klinkt tegenstrijdig met elkaar, geld lenen om uw schulden af te lossen, maar het is een optie geworden. De lening die je doet bij de gemeentelijke kredietbank wordt een sociale lening genoemd. De kredietbank zal er niet alleen voor zorgen dat je financieel het nodige binnenkrijgt, maar zal ook echt naar een oplossing zoeken om van de schulden af te komen.

stadsbank

Wat zijn de taken van de GKB?

De gemeentelijke kredietbank zal er voor zorgen dat u in aanmerking kunt komen voor een persoonlijke lening. Ook financieel en juridisch advies is bij de gemeentelijke kredietbank een dagelijkse taak. De kredietbank wordt ook wel gezien als de oplossing voor financiële problemen van huishoudens. Daarnaast werkt de gemeentelijke kredietbank aan schuldregeling, schuldsanering en budgetbeheer. De gemeentelijke kredietbank neemt dus zeer veel taken op zich om mensen met financiële problemen te helpen.

Hoeveel geld kan ik lenen bij de gemeentelijke kredietbank?

Bij een bank is de hoogte van een lening afhankelijk van het inkomen dat de persoon in kwestie heeft. Hoe hoger het inkomen, des te hoger de lening kan zijn voor de aanvrager van de lening. Bij de kredietbank gelden deze regels juist niet. Het is niet direct te zeggen wat je kunt lenen bij de kredietbank. De hoogte van de lening is afhankelijk van een aantal factoren die onderzocht worden door één van de medewerkers van de kredietbank. In de meeste gevallen wordt er gekeken naar het aantal schulden die de persoon in kwestie heeft. Er zal echt naar een oplossing gezocht worden om de schulden te verminderen.

Wat zijn de voorwaarden voor het lenen van geld bij de kredietbank?

In eerste instantie is het van belang dat de persoon in kwestie ouder is dan 18 jaar. Daarnaast dient de aanvrager woonachtig te zijn in de gemeente waar hij een lening heeft aangevraagd. Voor een lening bij de kredietbank dient er echter ook gewoon rente betaald te worden. Het grote verschil met een ‘gewone bank’ is dat lenen stukken makkelijker gaat. Niet iedereen zal bij een gewone bank in aanmerking komen voor een lening, maar bij de kredietbank wel.

Wat zijn de kosten voor het lenen van geld bij de gemeentelijke kredietbank?

De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Factoren die meespelen zijn bijvoorbeeld de looptijd van een lening. De looptijd van een krediet mag niet langer zijn dan vijf jaar. Ook de hoogte van de lening speelt een belangrijke rol om te bepalen hoeveel rente men dient te bepalen voor de sociale lening.

Waar kan ik een lening aanvragen?

In bijna elke (grote) gemeente is er wel een Stadsbank of kredietbank te vinden. Bij een Stadsbank kun je naast leningen aanvragen ook terecht voor juridisch advies of financieel advies.

Wat is schuldsanering (schuldhulpverlening)?

Wanneer men te maken heeft met schuldhulpverlening doorlopen ze een traject waar een persoon geholpen wordt om van zijn of haar financiële problemen af te komen. Alle inkomens zullen bekeken worden door een schuldhulpverlener, die meestal bij een stadsbank of kredietbank werkt. Hij zal onder meer de schuldeisers op de hoogte stellen dat de persoon in kwestie niet direct zijn schulden kan aflossen en zal proberen afspraken te maken met hen. Ook zal de schuldhulpverlener kijken waar hij kosten kan verminderen zodat de persoon met financiële problemen zijn schulden sneller kan aflossen. Zodra de persoon uit de financiële problemen is gekomen zal hij wel onder toezicht blijven staan. Net zoals een gewone lening zal een persoon die in aanmerking is gekomen met de kredietbank geregistreerd worden bij het ‘Bureau krediet Registratie’ (BKR). Het BKR houdt bij van elk persoon in Nederland wat hij in het verleden heeft geleend bij de verschillende instanties of banken. Onder meer creditcards, leningen en betaalrekeningen worden bijgehouden door het BKR. Wil je geld lenen zonder bureau krediet registratie? Op Bankinfo.nl lees je meer over lenen zonder bkr.