Ferratum
 • Lenen zonder BKR mogelijk!
 • Beste Flitslening
 • Maximale lening
 • 1500€
 • Beoordeling
 • 4/5
Saldodipje
 • Geen BKR Toetsing!
 • Maximale lening
 • 1500€
 • Beoordeling
 • 3/5
Cashper
 • Lenen niet meer mogelijk
 • Maximale lening
 • 1000€
 • Beoordeling
 • 3/5
Betaaldag
 • Lenen niet mogelijk
 • Maximale lening
 • 500€
 • Beoordeling
 • 2/5
Loandome
 • Maximale lening
 • 500€
 • Beoordeling
 • 1/5

Het kan helaas zomaar voorkomen dat je even verlegen zit om wat extra geld. Plots gaat de wasmachine kapot, of moeten de banden van de auto vervangen worden. Onverwachte uitgaven die je op dat moment niet kan betalen. In dat geval kan het zijn dat je behoefte hebt aan een minilening. Een relatief klein bedrag dat plotselinge tekorten kan dekken. Gelukkig bestaan er voor die gevallen tegenwoordig genoeg oplossingen. Er zijn bedrijven die consumenten een minikrediet kunnen verstrekken op korte termijn.Ferratum is de enige aanbieder van een minilening waarbij je niet getoetst wordt bij het BKR. Voorwaarde is echter wel dat je 21 jaar of ouder moet zijn en minimaal 1000 euro per maand verdiend.

Heb jij dus behoefte aan een minilening (met spoed)? Om jou op weg te helpen, geeft Bank Info je een duidelijk overzicht van de aanbieders en de scherpste rentetarieven. Zo kan jij nagaan welk bedrijf het beste past bij jouw wens voor een minilening. Let wel op: Geld lenen kost geld.

Ferratum: Bij Ferratum kan je op een korte termijn geld lenen. Binnen een tijdsbestek van 24 uur kunnen zij een minikrediet verstrekken dat varieert tussen de 100 en 800 euro. Het geleende bedrag moet binnen 15, 30 of 45 dagen worden afbetaald. Dit is deels afhankelijk van het hoogte van het bedrag dat je leent. Het rentepercentage dat je over deze kleine lening betaalt, is 13,99%. Belangrijk om te weten is dat je voor een lening wel een garantiestelling nodig hebt. Kan je dat niet zelf regelen, dan staat het bedrijf Global Guarantee garant voor je lening. Hiervoor betaal je een bedrag. Lenen met BKR mogelijk.

Cashper.nl: Cashper kan jou een minikrediet verstrekken dat varieert tussen de 50 en 1000 euro. De aflossingstermijn varieert tussen 15 of 30 dagen. Je betaalt een rentepercentage van 13.9%. Het termijn waarop je het geld ontvangt is overigens variabel. Het bedrijf werkt met servicebundels. Afhankelijk van het pakket dat jij kiest, ontvang jij het geleende geld binnen 7 of 4 dagen. Met het snelste pakket heb je het geld de volgende morgen al ontvangen. Je kan bij Cashper lenen met een BKR registratie, maar moet je 21 jaar of ouder zijn.

Loandome: Bij Loandome leen je van particulieren. Je leent dus bankvrij, maar er zitten verschillende nadelen aan vast. Loandome fungeert alleen als een platform dat leners en uitleners samen brengt. De mini lening die je kan doen varieert van 100 tot 500 euro met een looptijd van dertig dagen. Het rente percentage dat je daarover betaalt is 0.66% per dag. Zo betaal je over een periode van dertig dagen dus in principe een rente van afgerond 20%. De uitbetaling van je lening kan bij goedkeuring vaak dezelfde dag nog worden gestort. Wanneer er je niet tijdig terugbetaald, volgen er zware sancties. Wordt afgeraden door Bankinfo.nl.

Betaaldag: Bij Betaaldag kan je leningen afsluiten tussen de 50 en 1000 euro. Let wel: wanneer je de eerste lening doet, is het maximum leenbedrag bij Betaaldag niet hoger dan 400 euro. Over deze kleine lening bij Betaaldag betaal je geen rente. Daar moet wel bij gezegd worden dat het verschuldigde bedrag voor de vervaldatum moet worden afbetaald. Het is daarom goed om eerst de algemene voorwaarden te lezen van betaaldag, alvorens je een rekening bij hen afsluit. Verzuim je dit te doen, betaal je de wettelijk vastgestelde rente over de betalingsachterstand. Wordt afgeraden door Bankinfo.nl.

Saldodipje: Bij Saldodipje kan je een klein bedrag lenen dat ligt tussen de 100 en 1500 euro. Bij dit bedrijf kan je kiezen van een looptijd van 15, 30 of 45 dagen. Saldodipje is een dochteronderneming van Ferratum, en hanteert een vergelijkbare regeling. Voor een minikrediet heb je iemand nodig die garant staat voor de lening. Mocht je dit niet lukken, kan je ook bij Saldodipje het bedrijf Global Guarantee garant laten staan voor de lening. Dit tegen een betaling uiteraard. Het rentepercentage over de lening bedraagt net als bij Ferratum 13.99%.

Easycredit: Bij Easycredit kan je een minilening doen die loopt van 50 tot 600 euro. De termijn die je daarvoor kan uitkiezen is iets uitgebreider dan andere aanbieders. Hier kan je kiezen uit een termijn van 5 tot 31 dagen. Ook bij Easycredit is het rentepercentage over de lening 0%. Maar ook hier geldt dat de wettelijke rente in werking treed wanneer u het de lening niet tijd afbetaalt. Het geleende geld kan bij Easycredit op dezelfde dag nog worden overgemaakt. Het is mogelijk niet verstandig om geld te lenen bij Easycredit. Kijk nog eens naar de andere aanbieders. Afgeraden door Bankinfo.nl.

Wil jij nu een minilening aanvragen? Dat is bij de bovenstaande bedrijven snel geregeld. Om alles duidelijk op een rijtje te zetten, kun je zien welk aanbod het beste is voor jouw mini krediet.

*             Dit stortingstijd is variabel, afhankelijk van het servicepakket dat je kiest

**          Dit rentepercentage geldt als dagtarief

***       Dit percentage geldt alleen binnen de betalingstermijn, maar vervalt na de betalingsdatum

Lenen zonder BKR

Bij de bovenstaande instellingen kan je dus een lening afsluiten waarbij geen BKR toetsing verplicht is. Dat wil zeggen dat je in aanmerking kan komen voor een lening wanneer je bijvoorbeeld ook al andere leningen hebt lopen. Het voordeel hiervan is dat dit een lagere drempel betekent, gezien sommige bedrijven een lening mogelijk afwijzen op basis van uw registratie bij het BKR. Daarbij moet wel onthouden worden dat ook de bovenstaande bedrijven uiteraard geen onnodig risico lopen. Zij zullen uw betrouwbaarheid op hun eigen manier testen, en aan de hand daarvan beslissen of zij dan wel of niet overgaan op het verstrekken van een minilening zonder BKR. Het aanvragen van een mini lening is laagdrempelig en makkelijker dan het lenen via een bank. Dit komt dus goed van pas voor onverwachte uitgaven die u op het moment niet kan dekken. Het is overigens wel belangrijk om te onthouden dat leningen zonder BKR registratie wel vereisen om binnen 45 dagen te worden terugbetaald. Wanneer jij een dergelijke lening afsluit, is het dus goed om na te denken of dit termijn voor jou ook haalbaar is.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

De naam BKR is al een paar maal gevallen. Om er te voor zorgen dat het geheel duidelijk is met wele instantie je te maken hebt, leggen wij kort uit wat het BKR is. Het BKR is een instelling die leningen bij houdt van iedereen in Nederland. Dat wil zeggen dat wanneer u geld verschuldigd bent aan derden, dit geregistreerd staat bij het BKR. Zodoende kunnen kredietverstrekkers nagaan of iemand al veel leningen heeft lopen, en het voor hen dus wel verstandig is om een nieuwe lening te geven. Voor sommige mensen is dit een probleem, omdat veel verstrekkers zich snel terugtrekken bij meerdere geregistreerde leningen. Het voordeel aan minileningen is dat zij niet worden geregistreerd bij het BKR. Bovendien toetsen veel verstrekkers van het minikrediet uw aanvraag ook niet bij het BKR, maar kijken zij zelf naar uw financiële positie. Op basis van hun eigen inschattingen besluiten zij of u in aanmerking komt voor een kleine lening.

Lenen zonder loonstrookje

Wanneer je geen vast inkomen hebt, is het wel degelijk mogelijk om een lening aan te vragen. Bij hiervoor genoemde instellingen, kan je een offerte altijd aanvragen. Uiteraard is de kans op een uiteindelijke lening wel kleiner. De uitlener vraagt in veel gevallen naar het vaste inkomen, om zo te kijken hoeveel risico hij loopt bij het versrekken van een minikrediet. Houd er dus rekening mee dat zonder een vast inkomen de maximale lening lager kan uitvallen, of in sommige gevallen afgewezen kan worden.

Verschillende partijen

Zoals tussen de aanbieder al even duidelijk werd, zijn er verschillende partijen die een minilening kunnen aanbieden. Er bestaat namelijk een verschil tussen commerciële partijen en particuliere verleners. De bedrijven die in het laatstgenoemde segment vallen, moeten vooral gezien worden als platforms waar leners en verleners elkaar kunnen vinden. Dit is ook het geval bij Loandome, zoals werd aangegeven bij de aanbieders van een minilening. Echter is Loandome anders dan de andere particuliere platforms in zijn segment.

Het principe van deze platforms is dat de vragende partij een oproep kan doen voor een lening. Wanneer een investeerder de oproep ziet, kan hij bepalen of hij het geld ook daadwerkelijk wil lenen aan deze persoon. Hierdoor is het woord lenen in principe vervangbaar voor de term ‘crowdfunding’. Het is echter wel belangrijk om in het hoofd te houden dat bij veel van dit soort platforms de voorwaarden anders zijn dan bij de eerder genoemde partijen. Hier wordt meestal wel gebruik gemaakt van een BKR check. Tevens gaat het bij de soortgenoten van Loandome vaak ook om hogere bedragen.

Verschuiving in de markt

Als consument hoef je voor een lening lang niet meer altijd langs een bank. Dit levert verschillende voordelen op. Met de huidige stand van zaken kan je als consument veel sneller een minilening aanvragen. Hiermee vermijd je papierwerk en eventuele obstakels als een BKR toetsing. Lenen zonder BKR toetsing is dus een stuk makkelijker geworden. Bovendien hoef je voor een dergelijke lening niet langer de deur uit. Door makkelijke stappenplannen kun je online razendsnel een lening afsluiten. Echter is het verstandig om de juiste afweging te maken omtrent welke aanbieder je daarbij kiest. Verleners bieden soms scherpe rentetarieven aan en aantrekkelijke voorwaarden. Het loont zich dus om je eerst goed te oriënteren, alvorens over te gaan op het aanvragen van een minikrediet.

Flitskrediet

Bij het nemen van een minilening, is de leveringstermijn vaak erg kort. Snelle leningen als deze worden ook wel flitskrediet genoemd. Je leent in dat geval een relatief laag bedrag, ontvangt het op de korte termijn, en moet het vaak ook relatief snel terugbetalen. De meeste aanbieders zeggen dat het geld binnen 24 uur op jouw rekening gestort kan worden. Houd echter in gedachten dat dit in de praktijk niet altijd ook zo werkt. Het kan namelijk zijn dat deze 24 uur is gebaseerd op een leveringstermijn waar je extra voor moet betalen. In dat geval moet je een duurder pakket aanschaffen om het geld ook daadwerkelijk zo snel te krijgen.

Tevens kan het zo zijn dat de omschrijving opgaat voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het kan dus ook zomaar zijn dat de lener langer nodig heeft om jouw aanvraag te beoordelen, alvorens ze daadwerkelijk het geld storten. Weet dus dat wanneer je acute geld nood hebt, je er niet blind van uit moet gaan dat het geleende bedrag er binnen 24 uur is. Houd bij minikrediet dus een slag om de arm, wanneer het aankomt op de verwachte ontvangsttermijn.

Lenen met uitkering

Zoals gezegd is het vaak moeilijk om een lening af te sluiten wanneer je geen vast contract hebt. Dat komt omdat verleners zeker willen zijn van het feit dat ze het geld terugkrijgen. Bij het missen van een vast contract, achten zij het risico op wanbetaling in dat geval groter. Wanneer het aankomt op kleine leningen, hoeft dit echter niet altijd een probleem te zijn. De verlener kijkt wel degelijk naar de financiële situatie van de aanvrager. Dus wanneer je geen vast contract hebt, zal je wel inzicht moeten geven in jouw financiële situatie. Het kan zijn dat de verlener op basis daarvan toch geen geld te lenen. Toch is de drempel bij dit soort aanbieders vaak lager. Zoals al eerder voorbij kwam in het artikel, werken sommige aanbieders ook met garantstellers. Mensen die garant kunnen staan voor de lening die jij bij hen doet. En wanneer jij niet zelf iemand kan vinden die garant kan staan voorjouw lening, is het ook mogelijk daar een derde partij voor in te schakelen. Dit kost uiteraard wel geld. Op die manier is het toch mogelijk om ook zonder een vast contract geld te lenen bij dergelijk verstrekkers.

Voor wie dus een klein bedrag wil lenen, bestaan dus genoeg mogelijkheden. Het zogeheten minikrediet dan wel minilening, kan handig van pas komen bij het overbruggen van plotselinge tekorten. Door de snelheid en lage drempel, is dit flitskrediet vaak vlug geregeld. Houd er echter rekening mee dat de snelheid van het lenen, zich ook vertaalt in een vlugge terugbetaling. Ga dus goed na of het afsluiten van een lening voor u ook de best passende oplossing is.