Wet bescherming persoonsgegevens

Bankinfo, gevestigd te Nederland, respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar website www.www.bankinfo.nl en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacyreglement wordt u geïnformeerd of en zo ja, over de wijze waarop Bankinfo met uw persoonsgegevens omgaat.

U als bezoeker kunt gebruik maken van www.www.bankinfo.nl zonder dat u daar persoonlijke gegevens voor dient achter te laten.

Mocht het voorkomen dat u om de één of andere reden toch besluit om (vertrouwelijke) persoonsgegevens achter te laten of ons toe te zenden (denk hierbij aan uw personalia, e-mailadres, telefoonnummer en andere vertrouwelijke informatie), dan garandeert Bankinfo u vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en enkel te gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.

Bankinfo zal zich te allen tijde houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) aan haar stelt. Persoonsgegevens zullen dan ook niet zonder uw toestemming beschikbaar worden gesteld aan derden.

Bezoekgegevens

Bankinfo houdt wel algemene bezoekgegevens bij. Zo kan bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op www.www.bankinfo.nl. Tevens optimaliseert Bankinfo hiermee de werking van haar website.

Zelfs deze gegevens probeert Bankinfo wij zo veel mogelijk te anonimiseren.

Google Analytics

Bankinfo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar website  gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bank Info verwijst hierbij naar het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe www.www.bankinfo.nl gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bankinfo heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies
Bankinfo maakt bij het aanbieden van de informatie op haar website wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Hiermee worden uw instellingen en voorkeuren onthouden en kan Bankinfo de algemene bezoekgegevens inzien.

Als u niet wilt dat uw computer deze zogeheten cookies opslaat, kunt u de instellingen wijzigen in uw browser en de cookies weigeren, oftewel uitzetten.

Houdt er wel rekening mee dat door het niet inschakelen van cookies het gebruik van (delen) van de website enigszins zou kunnen belemmeren.

Google advertenties

Op Bankinfo tonen we advertenties van andere partijen, zoals Google Adsense. Een aantal adverteerders gebruiken technologie, zoals Cookies en Web Beacons. De partijen verzamelen gegevens van de bezoeker, zoals IP-adres, internetprovider, browser en soortgelijke statistieken. De gegevens die worden verzameld worden gebruikt voor geografische targetting of voor advertenties die je bijv. in een eerder stadium hebt bezocht.

DoubleClick DART cookies

Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting).

De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc.

Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina: http://www.google.com/doubleclick/

Recht van verzet en klachten
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien u van mening bent dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan zoals hierboven aangegeven of dan noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacyreglement neem dan contact met ons op, dit kan per e-mail via info@www.bankinfo.nl.
Wij zullen uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hierover contact opnemen met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag en desgewenst een klacht indienen bij het CBP.

Wijziging privacyreglement

Bank Info behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyreglement. Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacyreglement kunt u vinden op www.bankinfo.nl.

Wij raden u aan om regelmatig dit privacyreglement door te nemen, zodat u ervan op de hoogte bent hoe wij uw (persoons)gegevens beschermen.

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2016