Het lijkt een uitstekende reden om je hypotheek uit te breiden of een extra lening af te sluiten: een verbouwing die je huis duurzamer en energiezuiniger maakt. Toch krijgen bezitters van een eigen huis nul op het rekest bij een aanzienlijk deel van de banken voor dit leendoel, of moeten een hogere rente betalen. Dit meldde de Vereniging Eigen Huis na een door henzelf uitgevoerd onderzoek. VEH is van mening dat geldverstrekkers juist zouden moeten meewerken aan dit soort energiezuinige en milieuvriendelijke leendoelen.

Extra lenen wettelijk toegestaan

Bijlenen voor een woning is aan regels gebonden. Een huizenkoper mag maximaal tot 100% van de taxatiewaarde lenen voor de financiering van een woning. Een uitzondering hierop is extra geld lenen voor het nemen van energiezuinige maatregelen, zoals dubbel glas aanbrengen, of (extra) isolatie. Hiervoor is het sinds 2013 aan huizenkopers wettelijk toegestaan om tot maximaal 106% van de waarde van de woning te lenen. Maar een deel van de hypotheekverstrekkers doet hier niet aan mee, of hanteert speciale voorwaarden en/of een hogere rente voor deze extra financiering.

Terugverdienen investering

Duurzame maatregelen vertalen zich terug in een lagere energierekening, dus financiële onzekerheid is geen reden om hier geen geld voor te lenen. Dat geldt ook voor de consument: ook al is bijlenen voor een duurzame verbouwing tegen een hoger rentetarief, dit betaalt zich uiteindelijk wel terug. Of toch niet? Het komt voor dat de energiebesparing niet opweegt tegen het hogere tarief, zeker afgezet tegen de lange looptijd van zo’n lening. In zo’n geval is het voor huizenkopers financieel dus helemaal niet aantrekkelijk om hun huis duurzamer te maken.

Verbouwingshypotheek voor verduurzaming?

De regeling is vooral bedoeld om het aantrekkelijk te maken om oudere, slecht geïsoleerde huizen energiezuiniger te maken. Het gaat dan om een hypotheek die je afsluit voor het kopen én verbouwen van je huis. Wil je alleen verbouwen? Dan kun je je huidige hypotheek herwaarderen of een tweede hypotheek afsluiten, maar in de huidige markt lijken de mogelijkheden krap. Gezien de terughoudendheid van banken om een nieuwe hypotheek te verhogen voor duurzame maatregelen, lijkt ook een tweede hypotheek voor dit doel zeer onwaarschijnlijk.

Consumptief krediet voor verbouwing

Koop je geen nieuw huis, maar wil je toch energiezuinig gaan verbouwen? Je kunt altijd een consumptief krediet afsluiten voor dit doel. Immers, verbouwingen zijn sowieso een populair doel om geld te lenen, en door de waardetoename van je huis plus een lagere energierekening realiseer je ook een hoger rendement. De kosten van duurzame maatregelen kunnen laag genoeg zijn voor een privélening en, afhankelijk van het verwachte rendement en de kosten van de lening, een gunstig alternatief. Het kan voor huizenbezitters de moeite lonen om deze mogelijkheid te onderzoeken.