Adviseurs van schadeverzekeringen mogen in tegenstelling tot tussenpersonen bij het afsluiten van complexe financiële producten, hypotheken en uitvaartverzekeringen nog steeds provisie ontvangen voor het verlenen van hun diensten. Op dit moment zijn assurantieadviseurs verplicht inzage te geven over de ontvangen provisie bij het afsluiten van een schadeverzekering wanneer de consument daar zelf om vraagt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat deze adviseurs de consument actief gaan informeren over de provisie.
banken-provisieverbod-afm

De reden van het provisieverbod

De provisie die tussenpersonen ontvangen wordt uitgekeerd door de instanties die deze financiële producten verkopen. Het was voor tussenpersonen daarom aantrekkelijk om producten te adviseren aan de consument waar zij een hoge provisie op ontvingen. Het belang van de consument kwam daarbij dikwijls op de tweede plaats te staan. Sinds 1 januari 2013 is er daarom een provisieverbod ingesteld bij het afsluiten van complexe financiële producten, hypotheken en uitvaartverzekeringen. Het provisieverbod geldt niet voor tussenpersonen in de schadeverzekeringsbranche. Zij zijn echter wel verplicht transparantie te bieden aan de consument, maar enkel wanneer deze daar zelf om vraagt. Dit wordt passieve transparantie genoemd.

De Insurance Distribution Directive

Het wetsvoorstel van de AFM gaat verder dan de Insurance Distribution Directive die in 2018 wordt ingevoerd. In deze Europese richtlijn zijn onder andere regels vastgelegd rondom het informeren van de consument over de wijze en de hoogte van beloning van financiële dienstverleners. De Insurance Distribution Directive hanteert een passief transparantiebeleid. De Autoriteit Financiële Markten vindt bijval voor het wetsvoorstel bij de Consumentenbond. Assurantieadviseurs zijn fel tegen een actief transparantiebeleid bij het afsluiten van schadeverzekeringen.

Waarom de assurantieadviseur geen actief transparantiebeleid wil

Assurantieadviseurs zijn niet tegen transparantie over de ontvangen provisies an sich. Het probleem van een actief transparantiebeleid is volgens hen dat de consument een verkeerde afweging zal gaan maken bij het afsluiten van een schadeverzekering. Sinds de invoering van het provisieverbod in 2013 is een sterke daling te zien in het aantal consumenten dat zich laat adviseren bij het afsluiten van complexe financiële producten, hypotheken en uitvaartverzekeringen. De consument onderschat volgens assurantieadviseurs het belang van een gedegen advies bij het afsluiten van een schadeverzekering. Bezuinigen op een gedegen advies is volgens hen in het nadeel van de consument.

Een goed advies voorkomt onderverzekering

De consument is volgens assurantieadviseurs gebaat bij een advies dat is afgestemd op zijn persoonlijke situatie. Een adviseur kan hem behoeden voor een verzekering die niet voldoet aan de persoonlijke wensen en behoeften. Zonder advies raken veel mensen onderverzekerd, met alle gevolgen van dien. Wanneer er een actief transparantiebeleid wordt ingevoerd, zal een goed advies te duur blijken voor de consument. Volgens adviseurs in de schadeverzekeringsbranche is de consument het best gebaat bij een premie waar de provisie onderdeel van uitmaakt om een goed advies betaalbaar te houden.