De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs, in samenwerking met het ministerie van Financiën, een rapport gepubliceerd waarbij de werking van de kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ werd getest. Daarbij is naar voren gekomen dat de waarschuwing geen onmiddellijk effect heeft op het gedag van de consument bij het afsluiten van een online lening.

In het rapport van de AFM wordt er duidelijk gemaakt wat het effect is van de in 2009 geïntroduceerde kredietwaarschuwing.

Volgens de AFM heeft de huidige opzet van de kredietwaarschuwing geen kortetermijneffect op het gedrag van de consumenten. Het verrichte onderzoek doet overigens geen uitspraken over de effecten van de waarschuwing op de lange termijn.

De AFM adviseert het ministerie van financiën om na te gaan of er nog andere mogelijkheden zijn om consumenten te beïnvloeden bij het lenen van geld.

Uit het rapport van de AFM komt naar voren dat de consument het op prijs stelt dat er wordt gewaarschuwd met de kredietwaarschuwing. De AFM wilt de kredietwaarschuwing niet laten vervallen, maar vindt het essentieel om de doelstellingen van de kredietwaarschuwing te concretiseren. Op basis van de geconcretiseerde waarschuwingen zouden er alternatieve doelstellingen bepaald kunnen worden, aldus de AFM.

Over de kredietwaarschuwing

Tussen 2006 en 2009 was er een sterke toename een consumptieve schuld, waarbij veel mensen problemen hadden met het voldoen van hun betalingsverplichtingen. De AFM introduceerde daarop in 2009 de kredietwaarschuwing waarbij de consument:

  • Zijn keuze beter zou overdenken;
  • Beter zou nadenken over de gevolgen die verbonden zijn aan het lenen van geld;
  • Niet het gevoel zou krijgen dat het lenen voor consumptieve uitgaven iets vanzelfsprekend zou zijn.