In Den Haag heeft men besloten om het rentetarief van de sociale kredietbank te verlagen van 11,5 naar 2,3%. De renteverlaging wordt momenteel nog onderzocht in Den Bosch en in Rotterdam. Enige tijd geleden is er landelijk al een discussie op gang gekomen over wat de kosten zijn van leningen voor mensen die nergens goedkoper geld kunnen lenen. Joke de Kock, de voorzitter van de koepel voor gemeentelijke kredietbanken zegt daarover: “We verlenen sociale kredieten, maar we vragen nu hogere rente dan commerciële banken”. Intussen is de rentedaling toegejuicht door verschillende deskundigen, waaronder Roel in ’t Veld en hij zegt daarover: “Voor rijke mensen is lenen heel goedkoop, voor arme mensen hartstikke duur”.

Voor wie zijn de sociale kredieten?

Een sociaal krediet is er voor mensen die bij de commerciële bank geen lening af kunnen sluiten. Dan kunnen deze mensen bij een gemeentelijke kredietbank aankloppen wanneer dat ze geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een wasmachine of voor meubels. Ze kunnen met een sociaal krediet ook andere schulden aflossen. In totaal lenen de grote steden per jaar aan duizenden inwoners veel geld voor een sociaal krediet.

Een schandaal te noemen?

Momenteel worden door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Groningen rentetarieven gehanteerd van 10 tot 12,5%. Critici zeggen daarover het volgende: “Dit is schandalig, de tarieven zijn kennelijk nooit bijgesteld”, dit heeft een woordvoerster van het Haagse armoedeplatform genaamd Delen achter de Duinen gezegd. Het Rotterdamse CU raadslid Setkin Sies zegt: “12 procent is een woekerrente, zonder twijfel”. De PvdA wethouder Rabin Baldewsingh vindt de hoge rente ongepast en zegt daarover: “Bij een sociaal krediet hoort een sociale rente”. Hij wil niet langer geld overhouden aan deze sociale voorziening, heeft hij nu besloten. “Onze forse verlaging helpt mensen sneller van hun schulden af te komen”. Hij krijgt bijval van de budgetexperts van Nibud. “Dit is ontzettend fijn voor minima”, zegt een woordvoerster.

Legaal

De hoge rentetarieven zijn legaal: de gemeentelijk kredietbanken mogen van het rijk maximaal 14 procent aan rente en kosten rekenen. Het advies van de branchevereniging is om daar zeker 2 procent vanaf te halen. Sociale leningen zijn nu eenmaal duur, volgens voorzitter De Kock. “Het is veel administratief werk, met diverse contracten, aanmaningen en gesprekken. En er is het risico van wanbetaling”. Ook wordt er gezegd: “Dit zijn leners met een hoog risico, ze komen de afspraken niet na. Niemand wil deze mensen helpen. Maar de gemeenten die dat wel doen, willen wel de kosten gedekt hebben”. Vanaf volgend jaar gaat er het een en ander veranderen, want Utrecht verstrekt dan geen sociale leningen meer. Er kan dan alleen nog een speciale bijstand aan worden gevraagd als mensen zonder geld zitten.