In het jaar 2015 is het eigen risico 375€. Er vindt bijna elk jaar weer een verhoging plaats van het eigen risico. In 2014 lag het eigen risico nog op 360€, dat is weer een stijging van 15€. De overheid wilt dat jij goed nadenkt voordat je een bezoek aan een zorgverlener brengt, vandaar dat de overheid de ‘Eigen risico’ steeds weer verhoogt.

In een aantal gevallen kan het zo zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen voor bepaalde medicijnen. Medicijnen die niet zijn opgenomen in het ‘Geneesmiddelen vergoeding systeem’ kennen vaak een eigen bijdrage. De volgende soorten medicijnen vallen vaak buiten het register:

  • Duurdere medicijnen die een snellere en/of betere werking hebben, maar waar wel goedkopere vergelijkbare medicijnen van verkrijgbaar zijn.
  • Medicijnen die nieuw op de markt zijn en die nog niet zijn opgenomen in het register.

Als u uw volledige eigen risico medicijnen hebt betaald, dan is er vaak niet veel aan de hand. Indien je al de 375€ hebt overgemaakt, dan krijg je alle geneesmiddelen vergoed die staan opgenomen in de basisverzekering. Wil je zien welke medicijnen er in de basisverzekering zijn opgenomen? Ga dan naar www.medicijnkosten.nl Op deze website hebben burgers en zorgverleners de mogelijkheid om informatie op te zoeken van de hoogte van de vergoeding en de vergoedingsstatus van geneesmiddelen in Nederland, op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Waar hangt de hoogte van de vergoeding van de medicijnen vanaf?

Zorgverzekeraars vergoeden in de meeste instantie het medicijn die een lagere prijs heeft maar wel bijna net zo goed werkt als het medicijn met een hele hoge prijs. Indien je een voorkeur hebt voor dat betere medicijn, dan zal de zorgverzekeraar dit vaak niet vergoeden. Eigen risico medicijnen wordt dan wel duurder. Je betaald bij de verzekeraar geen eigen risico als je het medicijn gebruikt die bij hun bovenaan de lijst staat.

Nieuwe medicijnen

Kijk op de website van het ‘Zorginstituut Nederland’ wat de kosten zijn van bepaalde medicijnen en of ze al in het register zijn opgenomen. Dan weet je waar je aan toe bent bij de aanschaf van de medicijnen die je wilt gebruiken. Op de website voer je de naam of het nummer van de medicijn in. Vervolgens geef je aan hoeveel medicijnen het zijn en bij welke fabrikant deze medicijnen zijn aangeschaft. Je krijgt dan een overzicht te zien van medicijnen die vergoed worden vanuit de basisverzekering of eigen risico medicijnen die je zelf moet betalen.

RVG- en EU-Nummer

Zodra de medicijnen in Nederland worden geregistreerd, krijgen ze een zogenaamde RVG-nummer. Dit nummer is af te lezen op de verpakking van het medicijn of de bijsluiter die bij het medicijn zit. Het nummer bestaat uit 5 of 10 cijfers. De eerste 5 cijfers zijn al genoeg om er achter te komen om welk soort medicijn het gaat. Als het medicijn voor heel Europa is gekeurd dan krijgt het de zogenaamde EU-nummer. Ook dit nummer staat op de verpakking van het medicijn en/of op de bijsluiter van het medicijn. Dit nummer bestaat eerst uit de letters EU, waarna er een aantal cijfers volgen.