De hypotheekrente is in Nederland gedaald naar een nieuw laagtepunt. Voor een hypotheek met een duurloop van tien jaar met Nationale Hypotheek Garantie, is het rentepercentage momenteel 2,37 procent. Dat is een verlaging ten opzichte van het record dat stamt uit de maand mei eerder dit jaar. Toen bedroeg de hypotheekrente  2,39 procent.

Het nieuwe laagtepunt staat in schril contrast met de rente ten opzichte van vijf jaar geleden. Voor een vergelijkbare hypotheek moest de consument toen het dubbele aan rente betalen. De verlaging gaat overigens niet alleen op voor leningen van tien jaar. Ook de hypotheekrente  op een lening met een lengte van twintig jaar daalt.  Dit percentage is gedaald tot net onder de drie procent, en blijft hangen op 2.99 procent. Dit komt naar voren uit de gegevens van Welke Beheer in het Financieel Dagblad.

Tegengewicht

De lage hypotheekrente staat in contrast met enkele remmende maatregelen in huizenmarkt. In juli dit jaar ging een aantal restricties van kracht die de groei juist kunnen beperken. Zo werd het plafond voor leningen verlaagd. Daarnaast werd ook het maximale bedrag voor een hypotheek met NHG verlaagd. Voor de consument betekent dit praktisch dat zij een lager bedrag kan lenen waar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant voor staat.

Onvoorspelbaar

De huidige stand van de hypotheekrente betekent geen garantie voor groei binnen de huizenmarkt. De voorspellingen die de Nederlandse Vereniging voor Makelaars doen voor de aankomende maand zijn sober. Toch bleek dat er voor de zomermaanden een opvallende groei plaatsvond, ondanks de eerder genoemde maatregelen. Ook voor die maanden had het NVM een sobere voorspelling gedaan. Vorige week bleek dat de huizenmarkt wordt geremd in de Randstad, gezien de makelaars daar de vraag voor nieuwbouw amper aankunnen. Wat de huidige rentestand zal doen, is dus moeilijk te voorspellen.

Contrast

Hoewel er in Nederland een nieuw laagtepunt wordt genoteerd, is het geen uitzonderlijke rente binnen Europa. Zo kent men in Duitsland al langer een hypotheekrente die rond de 2 procent ligt. Voor inwoners van Nederland liggen bijvoorbeeld ook daar mogelijkheden tot het afsluiten van een hypotheek. Daarbij moet echter in gedachten gehouden worden dat daar enkele voor- en nadelen aan kleven.