Er is afgesproken dat de hypotheekrente sneller afgebouwd kan worden, maar momenteel willen de politieke partijen het niet nog sneller laten verlopen. Deskundigen geven aan dat het een gemiste kans kan zijn. GroenLinks gaat bijvoorbeeld voor een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, vanwege een fiscaal voordeel. D66 gaat voor een geleidelijke afbouw. Dan zijn er nog drie partijen, de PvdA, de ChristenUnie en de SP en zij willen alleen maar het maximale bedrag verlagen waar de rente van kan worden afgehaald. Ook zijn er partijen die geen aanpassingen willen en dat zijn onder andere VVD, 50Plus en SGP.

Meningen

Bijzonder hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate zegt het volgende: “Partijen missen een schot voor open doel”. Hij geeft ook aan dat de rente wel erg laag is, daarover zegt hij: “Dat betekent dat nieuwe kopers nauwelijks merken dat de aftrek wordt afgebouwd.” Dan is er nog de hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft Peter Boelhouwer en hij zegt dat het “doodzonde” is dat partijen er niets aan willen doen. Daarover zegt hij: “In andere landen waar de hypotheekrente is afgebouwd tijdens een opgaande woningmarkt, zoals Noorwegen en Engeland, is dat zonder veel pijn gebeurd.” Dan is er nog de Vereniging Eigen Huis (VEH) en zij is tegen een versnelde afbouw. Daarover zegt Hans André de la Porte: “Mensen die een huis kopen, leggen zich vast voor een hele lange periode. Die willen zekerheid”.

Snellere aftrek van fiscale voordeel

Er zijn verschillende partijen die al meerdere malen hebben gepleit voor een snellere aftrek van het fiscale voordeel, ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de OESO en De Nederlandsche Bank hebben dat gedaan. Ze zijn van mening dat de aftrek een verstorend effect zou hebben op de woningmarkt. Ze zeggen dat er een tekort is aan vrijesectorhuurwoningen, want dit zou het enige segment zijn binnen de woningmarkt zonder financiële ondersteuning vanuit de overheid. Toch is het zo dat ieder jaar de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf al verlaagd wordt met 0,5 procentpunt. Priemus zegt dat het tempo nu zo laag is en dat zet geen zoden aan de dijk volgens hem. Hoe het er vervolgens aan toe zal gaan, is nog de vraag, maar binnenkort zijn de verkiezingen en daarna zouden er zomaar wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Maar eerst zullen de partijen het eens moeten worden over dit discussiepunt van de hypotheekrenteaftrek.