De meeste woonverzekeringen hebben een looptijd van een jaar. Daarna is het vervolgens elke maand mogelijk de verzekering op te zeggen. Wanneer je besluit de verzekering op te zeggen, beëindigt de verzekeraar in alle gevallen de verzekering dertig dagen na de opzegging. Het is echter logisch om een woonverzekering af te sluiten voor langer dan een jaar. Kijk daarom altijd in de voorwaarden wat de opzegtermijn van je woonverzekering is.

Wat is de wettelijke opzegtermijn voor een woonverzekering?
In 2010 zijn de regels voor het opzeggen van een woonverzekering veranderd. Het contracttermijn mag sinds januari van dat jaar maximaal één contractjaar bedragen. Mocht je dus tot de beslissing komen dat jij je contract binnen het eerste jaar al wil opzeggen, dan kan dat pas bij ingang van de einddatum die op het contract staat. Zoals eerder aangegeven is na het eerste contractjaar de verzekering maandelijks opzegbaar. De verzekeraar mag je wel een verlenging aanbieden van een contractjaar. Als je daarmee akkoord gaat, duurt het weer minimaal een jaar voordat jij je verzekering op kan zeggen. De verzekering blijft maandelijks opzegbaar als je niet reageert of aangeeft geen verlenging te willen.

Wat zijn de regels als ik mijn woonverzekering voor 2010 heb afgesloten?
Voor 2010 was het nog wel mogelijk een woonverzekering af te sluiten met langer dan één contractjaar. Die verzekeringen zijn nog steeds geldig en kunnen pas worden opgezegd aan het einde van het laatste contractjaar. Wanneer je vervolgens een nieuwe woonverzekering afsluit geldt de nieuwe regeling van maximaal één contractjaar voor een woonverzekering.

Hoe kan ik mijn woonverzekering opzeggen?
Een woonverzekering kun je opzeggen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de verzekeraar. Dat kan zowel per brief als via de mail. Dat moet je dan doen onder vermelding van je naam, adres en woonplaats. Zodra de verzekeraar je opzegging heeft ontvangen krijg je altijd een bevestiging van de opzegging. Er zal door de verzekeraar altijd worden aangegeven vanaf welke datum de woonverzekering niet meer loopt. Het is handig om altijd je polisnummer te vermelden bij het indienen van een schriftelijk verzoek tot opzegging.